Rząd zatwierdził dodatkowe fundusze na zasiłki dla bezrobotnych

Wydatki na pomoc socjalną rosną, a i kończą się fundusze przyznane wcześniej na ten cel, więc konieczne stało się, aby na konta Ministerstwa Zatrudnienia i Ochrony Socjalnej trafiły kolejne kwoty.

Co ważne, zgodnie z przepisami dotyczącymi wydatków, rząd i departamenty mogą wydać cztery piąte przydzielonych wydatków z poprzedniego roku, zanim Dáil przyjmie nowe prognozy wydatkowe. Te pieniądze właśnie się kończą, nawiasem mówiąc, zgodnie z planem, więc minister finansów Paschal Donohoe przygotował memorandum, w którym prosi rząd, aby wydał swoją specjalną zgodę na przekroczenie wydatków, a oparł swoją decyzję na specjalnych przepisach pandemicznych.

Gabinet po przeanalizowaniu dokumentów, jakie wraz z tekstem wezwania przedstawił minister finansów, wyraził zgodę na uruchomienie dodatkowych środków w kwocie 6,8 miliarda euro, a te skierowane zostaną na pomoc socjalną.

To nie koniec drogi prawnej, jakiej wymagają przepisy w tej sprawie, bo teraz swoją zgodę na przekroczenie wydatków wydać powinien Dáil. Dokument i zarządzenia rządu, trafią pod obrady niższej izby parlamentu w środę, a po debacie, poddane zostaną pod głosowanie. Ostateczna decyzja zapaść powinna w następny czwartek, bo wtedy posłowie głosować będą projekt przekazania dodatkowych funduszy na konta Departamentu Ochrony Socjalnej.

Co to oznacza? W prostych słowach rząd przygotowuje kasę Departamentu Ochrony Socjalnej na przedłużenie okresu, w którym urząd wypłacać będzie zasiłki dla pandemicznych bezrobotnych. Z takiej decyzji można wysnuć też wniosek, że okres wypłaty zasiłków Covid-19, zostanie rozciągnięty w czasie i obowiązywać będzie również po 8 czerwca.

Bogdan Feręc

Źr: Gov.ie

Polska-IE: Udostępnij...
Studio Dublin – 22
Nowości na irlandzk
EnglishIrishPolishRussianSpanish
EnglishIrishPolishRussianSpanish