Rząd zajmie się imprezami domowymi i pubami. 7 osób to przestępstwo

Na dzisiejszym posiedzeniu gabinetu rozważnych będzie kilka istotnych dla kraju kwestii, w tym „represji” dotyczących spotkań oraz imprez domowych, a także pubów.

Zalecenia Krajowego Zespołu ds. Zdrowia Publicznego są jasne, należy ograniczyć ilość osób, z którymi mamy kontakt, więc o ile rząd pójdzie tą drogą, to może przyjąć zasady, które z całą pewnością, nie będą podobać się wielu osobom. Nowe regulacje przyjęte będą w ramach nowej strategii zwalczania rozprzestrzeniania się Covid-19, co oznacza, że pojawić się mogą pewne ograniczenia.

Proponuje się, aby w przyjęciach domowych, a i podczas takich samych spotkań o innym charakterze, nie uczestniczyło w nich więcej niż 6 osób. W przypadku spotkań domowych – przestępstwem będzie organizowanie lub uczestniczenie w spotkaniu w prywatnym domu z więcej niż sześcioma gośćmi wewnątrz, lub na zewnątrz budynku.

Obecnie środek ten funkcjonuje, jako zalecenie, ale z informacji dostarczonych rządowi przez Gardę wynika, że nie jest powszechnie stosowany, a policja, nie ma właściwie mocy, aby zapobiegać takim spotkaniom.

Garda może dzisiaj otrzymać też uprawnienia do wydawania natychmiastowych decyzji o zamknięciu pubów, jeżeli te, naruszać będą przepisy i rozporządzenia w kwestii koronawirusa i będzie mogła zrobić to w formie ustnej lub pisemnej. Niezastosowanie się do zaleceń, może skutkować również wysoką grzywną lub nawet karą więzienia dla właściciela.

Nie będzie prawdopodobnie zmian w zasadach organizowania wesel, bo tu, dozwolone nadal będzie spotkanie do 50 osób, ale wcześniej weszło zarządzenie, iż po odejściu od stołu, biesiadnicy muszą natychmiast osłonić twarz maseczką.

Dzisiaj można spodziewać się też innych decyzji dotyczących pubów, bo od jakiegoś czasu pojawiają się informacje, że te, mogą pozostać zamknięte na dłużej, niż obowiązujący obecnie termin.

Bogdan Feręc

Źr: Gov.ie/The Irish Times

Polska-IE: Udostępnij
300 000 € na otarc
Powiedział te słow