Rząd zainwestuje w każdego studenta dodatkowe 2000 €

Minister szkolnictwa wyższego Simon Harris powiedział, że plan radykalnej reformy szkolnictwa wyższego doczeka się dodatkowego finansowania w kwocie 307 mln €.

To oznacza, że na każdego studenta w kraju, przeznaczy się dodatkowe 2000 €, a minister Harris uzyskał już zgodę gabinetu, aby rozwinąć plan podniesienia jakości oraz dostępności do szkolnictwa wyższego. Takie działanie pozwoli natomiast, żeby jeszcze większa grupa młodych ludzi skorzystała z rządowych programów finansowania szkolnictwa wyższego przez państwo, a już w 2020 roku, z takich skorzystało ponad 245 000 uczniów.

Odrębnym funduszem, a ten również zostanie zwiększony, będzie pula pożyczek studenckich, ale i zwiększone będą inwestycje Skarbu Państwa i składki pracodawców za pośrednictwem Narodowego Funduszu Szkoleniowego, które wykorzystane mają być do sfinansowania gruntownej przebudowy systemu szkolnictwa wyższego. Rząd zgodził się również na obniżenie kosztów kształcenia oraz podniesienie wysokości stypendiów.

Co dla części studentów i przyszłych studentów będzie bardzo ważne, osoby o niższym statusie materialnym, doczekają się priorytetowego traktowania, więc ułatwi się im dostęp do finansowania studiów, a także do systemu stypendiów.

W tej sprawie szerzej wypowiedzieć ma się dzisiaj minister szkolnictwa wyższego Simon Harris, który stwierdzi:

– Dzisiaj jest ważny dzień dla przyszłości naszego kraju, ponieważ określamy wizję i kierunek finansowania szkolnictwa wyższego w tym kraju. Potwierdzamy nasze zaangażowanie w rozwiązywanie problemów związanych ze spuścizną w szkolnictwie wyższym oraz opisywanie naszych ambitnych planów dotyczących inwestycji i reform. Co najważniejsze, przedstawiłem również swoją odpowiedź na rosnące koszty edukacji na poziomie wyższym. Koszty nie mogą i nie powinny stanowić bariery w dostępie do edukacji. Moim stanowczym zamiarem jest odciążenie rodzin i wysłuchanie wezwań naszych młodszych pokoleń. Środki mające na celu zmniejszenie kosztów edukacji poprzez zmiany w programie stypendiów studenckich i składki studenckiej będą na stole w nadchodzących budżetach. Jak zawsze, ludzie, którym służymy, odgrywają kluczową rolę we wszystkim, co robimy. Dziś rozstrzygamy kwestię finansowania szkolnictwa wyższego. Zwiększymy nasze inwestycje. Będziemy również wspierać naszych uczniów.

Bogdan Feręc Źr: Independent

© POLSKA-IE: MATERIAŁ CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM.
ZNAJDŹ NAS:
¼ klientów ma prob
Premier potępił re