Rząd wydał prawie 700 000 € na kampanie informacyjne Covid-19

Z oficjalnych danych o wydatkach publicznych wynika, że rząd, w ramach kampanii informacyjnych w mediach społecznościowych i na reklamę cyfrową, która dotyczyła koronawirusa, wydał już ponad 680 000 euro.

Ogółem uruchomionych zostało dziewięć kampanii medialnych, a te pochłonęły w dziewięć miesięcy tego roku 688 805 €, pochodzących z pieniędzy podatników. Spoty informacyjne, ogłoszenia i reklamy dotyczyły przede wszystkim ograniczeń, jakie były wprowadzane, form wsparcia dla mieszkańców kraju, ale też programów pomocowych dla przedsiębiorców. Wiele z przekazów kierowanych było też do ludzi młodych, którzy są największą grupą użytkowników mediów społecznościowych.

Rządowe programy informacyjne kierowane były do określonych grup odbiorców, więc przygotowywane były w podziale na kategorie wiekowe, ale i na odpowiednie dla tych grup nośniki informacji, w tym na aplikacje mobilne i pozycjonowane były w wynikach wyszukiwania.

Jedną z najbardziej kosztownych kampanii była ta, którą nazwano „Dobre samopoczucie”, a Skarb Państwa wydał na nią jednorazowo 136 262 €. W kampanii promowane było zdrowie psychiczne, a informowano również o możliwościach korzystania z dostępnej podczas pandemii pomocy specjalistów. Kolejne dwie kampanie wyjaśniały plany rządu w zakresie ponownego uruchamiania gospodarki i miały związek z zakończeniem pierwszego „lockdownu”, na obie akcje wydano łącznie 149 974 €. W tych kampaniach, nazywanych „Bezpieczny powrót do pracy”, nacisk położony został na podniesienie świadomości pracowniczej, ale także wskazanie pracodawcom, jak powinni przygotować się do ponownego uruchomienia firm, i jak powinni kontrolować środowisko pracy.

„Wsparcie dla Biznesu” to kolejna z rządowych inicjatyw, która informowała o środkach pomocowych i wspierających przedsiębiorstwa na wyspie. Podczas tych działań w zakresie cyfrowym, wskazywano również, jak bezpiecznie i zachowaniem wszelkich obowiązujących ówcześnie rygorów, ponownie uruchomić swój biznes, na co z pieniędzy państwowych wydano 161 403 euro.

Reklamy w mediach cyfrowych i społecznościowych informujące o wchodzeniu w fazę końcową blokady i otwieraniu gospodarki, to wydatek 128 343 €, a te kampanie uruchomione zostały po 16 maja 2020 roku. 100 520 € wydano na informacje związane z inicjatywą „Community Call”, kiedy wyjaśniano, cele oferowanej przez wolontariuszy pomocy oraz koordynowano ich działania.

Informacje, które zachęcić miały mieszkańców Irlandii do pozostania w domach, kosztowały nas, czyli podatników 5064 €, a 7239 € wydano na kampanię mówiącą o przesunięciu terminu egzaminów końcowych i o wprowadzeniu nowego systemu oceniania uczniów.

Bogdan Feręc

Źr: Dept. of Public Expenditure and Reform na podstawie Freedom of Information Act

Polska-IE: Udostępnij
Ubranka to też rzec
Departamenty rządow
EnglishIrishPolishRussian
EnglishIrishPolishRussian