Rząd wprowadza Strategiczny Plan Działania dla Zdrowa Irlandii – na lata 2021-25

Minister zdrowia Stephen  Donnelly opublikował strategiczny plan działania dla zdrowej Irlandii na lata  2021-2025.

Strategia Zdrowej Irlandii, będąca podstawowym elementem wdrażania Sláintecare, będzie kładła szczególny nacisk na zmniejszanie nierówności. Będzie to obejmować kompleksowe podejście międzyrządowe, a łącznie 14 departamentów rządowych będzie odpowiedzialnych za wdrażanie działań przez następne 5 lat.

Taoiseach Micheál Martin powiedział:

– Cieszę się, że mogę opublikować strategiczny plan działania „Zdrowa Irlandia”. Poprawa i wspieranie zdrowia i dobrego samopoczucia mieszkańców Irlandii ma kluczowe znaczenie dla pracy rządu. Na szczęście zaczynamy powoli wychodzić z pandemii i wiemy bardziej niż kiedykolwiek wcześniej, że ludzie bardziej skupiają się na swoim zdrowiu i rozumieją swoje ogólne samopoczucie i jak można na nie tak bardzo wpływać. Zdrowa Irlandia daje nam wizję tego, jak my, jako społeczeństwo, możemy współpracować, aby doprowadzić do zdrowszej Irlandii, w której każdy może w pełni cieszyć się zdrowiem fizycznym i psychicznym oraz dobrym samopoczuciem. W tym planie położymy szczególny nacisk na nierówności zdrowotne i upewnimy się, że wszyscy ludzie mają ostatecznie możliwość i możliwość prowadzenia zdrowszego życia. Postaramy się dotrzeć do wszystkich i nikt nie zostanie w tyle.

Strategiczny plan działania „Zdrowa Irlandia” opiera się na sukcesie ram „Zdrowa Irlandia”, opublikowanych w 2013 r. Strategiczny plan działań obejmuje 56 obszarów obejmujących sześć tematów, które będą wdrażane w ciągu najbliższych pięciu lat. Każda akcja ma wiodący departament rządowy z czternastu oddzielnych departamentów. W ciągu pierwszych siedmiu lat wdrażania Healthy Ireland, dzięki swoim partnerstwom, zbudował międzyspołeczne podstawy, które pomogą jej w przyszłości.

Minister  Donnelly dodał:

– Zdrowa Irlandia jest kluczowym elementem wdrażania Sláintecare, w szczególności w zakresie utrzymania zdrowia ludzi we własnych domach i społecznościach oraz pomagania ludziom w jak najdłuższym pozostaniu poza szpitalem. Od czasu opublikowania 7 lat temu zasad programu Healthy Ireland Framework, poczyniono znaczne postępy w realizacji naszej wizji, zgodnie z którą każdy może w pełni cieszyć się zdrowiem fizycznym i psychicznym oraz dobrym samopoczuciem. Krajowe polityki i strategie zostały opracowane i są wdrażane w odniesieniu do szeregu zachowań zdrowotnych, które mają wpływ na zdrowie i dobre samopoczucie naszych ludzi, w tym aktywności fizycznej, otyłości, palenia tytoniu, alkoholu, zdrowia seksualnego i raka skóry. Cała ta praca stworzyła bardzo mocne fundamenty, na których można będzie budować przez następne pięć lat. Wiemy, że zdrowie i dobre samopoczucie nie rozkładają się równomiernie w całej populacji, a nasze najbardziej poszkodowane społeczności są bardziej obciążone chorobami przewlekłymi i zwiększoną śmiertelnością. Jestem szczególnie zadowolony, że plan ten ma na celu bezpośrednie rozpoczęcie działań w tych społecznościach, na które najbardziej wpływają społeczne determinanty zdrowia, poprzez włączenie nowego programu Sláintecare Healthy Communities, współpracującego w szczególności z władzami lokalnymi, innymi departamentami rządowymi, organizacjami pozarządowymi i HSE zajmować się nierównościami zdrowotnymi. Partnerstwo jest podstawą zdrowej Irlandii. COVID-19 podkreślił znaczenie łączenia kluczowych graczy i zainteresowanych stron, aby wspólnie pracować nad wspólnym celem, zarówno na poziomie lokalnym, jak i krajowym. Ten kolejny etap „Zdrowej Irlandii” będzie opierał się na tych partnerstwach. Wśród niektórych celów na najbliższe 3 lata, które zamierza osiągnąć Healthy Ireland, są:

Wdrożenie zdrowego programu kampusu w 30 instytucjach trzeciego stopnia.

Pomóż 4500 osobom żyć we własnym domu z godnością i niezależnością dzięki programowi Sláintecare przyjaznych osobom starszym zdrowych domów.

Opracuj nowe polityki i plany działania dotyczące zdrowia seksualnego, aktywności fizycznej, odżywiania, otyłości i promocji zdrowia psychicznego.

Dodaj 500 więcej klubów do modelu klubów zdrowia GAA, a także zwiększ udział w zajęciach wśród innych organizacji sportowych.

Do 2022 r. Rozwinąć 18 zdrowych społeczności Sláintecare na obszarach o niekorzystnym położeniu 

Trwające wdrażanie Zdrowej Irlandii jest kluczowym działaniem w ramach Sláintecare. Zapobieganie chorobom, oprócz wspierania ludzi w zdrowszym życiu, jest również istotnym elementem ograniczania zapotrzebowania na usługi szpitalne i poprawy jakości życia.

Opr: Bogdan Feręc

Źr: Fianna Fail

Polska-IE: Udostępnij
EnglishIrishPolishRussian
EnglishIrishPolishRussian