Rząd wpompuje w lotniska miliony euro

Gabinet Micheála Martina uzgodnił dzisiaj pakiet pomocowy dla irlandzkich lotnisk, które cierpią z powodu pandemii.

Ogółem na pomoc lotniskom rząd przeznaczy 80 mln € i jest to dodatkowe 48 mln €, w stosunku do tego, co zakładane było w tegorocznym budżecie przyjętym w październiku. Co ważne, pakiet pomocy portom lotniczym został rozszerzony, gdyż konieczne stało się wprowadzenie kolejnych obostrzeń, a te doprowadziły do zawieszenia części lotów i wycofania się linii lotniczych z niektórych portów.

Nowe wsparcie rządu dla lotnisk w kraju przewiduje dodatkowe 22 mln € dla Cork i Shannon, a także 21 mln €, dla lotnisk regionalnych, czyli Knock, Kerry i Donegal. Do tego, porty lotnicze mogą liczyć na pakiet zwrotu opłat lotniskowych, ale ten zacznie obowiązywać po zatwierdzeniu go przez Komisję Europejską i dotyczyć pierwszych trzech miesięcy roku. Stołeczne lotnisko także otrzyma pokaźny zastrzyk gotówki, ponieważ gabinet na wsparcie dla Dublina przeznaczył 20 mln €, ale i wprowadzi system rabatów w opłatach, co zalecane było przez grupę zadaniową ds. naprawy lotnictwa w Irlandii.

Informacje i dodatkowym finansowaniu portów lotniczych podał minister transportu Eamon Ryan, który powiedział:

– Rząd jest w pełni wyczulony na niszczycielski wpływ globalnej pandemii na przemysł lotniczy.  Oczekuje się, że może upłynąć trochę czasu, zanim możliwe będzie zezwolenie na powrót do podróży lotniczych na dużą skalę, ale pozostajemy zaangażowani w zapewnienie, że sektor lotniczy będzie w stanie utrzymać niezbędną podstawową zdolność łączności strategicznej i szybkiego odbicia w razie sprzyjających okoliczności. Z zadowoleniem przyjmuję fakt, że rząd przyjął dziś propozycję mojego Departamentu dotyczącą dodatkowych 48 mln euro finansowania sektora, koncentrując się w szczególności na Cork i Shannon oraz naszych mniejszych regionalnych portach lotniczych, które mają istotny wkład w ekonomię swoich regionów.

Gabinet oczekuje teraz, że zaproponowany pakiet pomocowy, wyraźnie wesprze ten sektor, a i pomoże mu przetrwać najgorsze chwile. Rząd jest również zdania, że wyraźną pomocą dla lotnisk i linii lotniczych, stanie się wprowadzony w życie unijny system oznaczeń państw.

Bogdan Feręc

Źr: PA Media

Polska-IE: Udostępnij
EnglishIrishPolishRussian
EnglishIrishPolishRussian