Rząd stanowczy wobec propozycji podatkowej ESRI

Instytut Badań Społecznych i Ekonomicznych w Irlandii stwierdził, iż wychodzenie z pandemicznego kryzysu będzie kosztowne, więc konieczne staje się podniesienie niektórych podatków.

ESRI proponuje, aby wzrosła stawka podatku dochodowego od osób fizycznych, więc od wszystkich pracujących, niezależnie czy zatrudnieni są na etacie, czy prowadzą własną działalność gospodarczą. Podniesienie stopy opodatkowania, mówią ekonomiści Instytutu, pomoże sfinansować cele inwestycyjne kraju i zrealizować założenia, jakie stanęły przed Irlandią na najbliższe lata.

Podniesienie podatku dochodowego zwiększy jednocześnie wpływy budżetowe, a to pomoże w spłacie zaciągniętych kredytów, ale to nie wszystko, co proponuje się zwiększyć w zakresie opodatkowania.

Instytut Badań Społecznych i Ekonomicznych zaproponował, aby podnieść stopy konsumpcyjne opodatkowania i od posiadanego mienia, bo to uchronić ma Irlandię przed utratą wpływów i zapaścią w systemie budżetowym wyspy. ESRI nadmienia, że właśnie poprzez podniesienie podatków, uzyska się możliwości zwiększenia funduszu wydatków publicznych, a ten potrzebny będzie, aby wyprowadzić kraj z kryzysu.

ESRI podaje też przykłady, jak mogłyby zwiększyć się obciążenia finansowe dla mieszkańców Irlandii, a z tego wynika, że standardowa stopa podatkowa podatku dochodowego podniesiona zostałaby do 21%, czyli o jeden punkt procentowy. Podobnie miałoby się dziać przy stawce 40% i ta również wzrosnąć o 1%. Tylko takie wzrosty, dodaje w swoim opracowaniu ESRI, pozwolą na zwiększenie dochodów budżetu o ok. 1 miliard euro rocznie.

Tu jednak dużo do powiedzenia ma rząd, który stwierdził, iż do końca tej kadencji parlamentu, nic takiego się nie stanie, więc stopy podatku od osób fizycznych, pozostaną na obecnych poziomach i to niezależnie od twierdzeń ESRI.

Bogdan Feręc

Źr: The Times

Polska-IE: Udostępnij
Atak ze wszystkich s
Eamon Ryan: - Zbliż
EnglishIrishPolishRussian
EnglishIrishPolishRussian