Rząd skrytykowany za plan wydatkowy na służbę zdrowia

Gabinet Micheála Martina zadecydował o przekazaniu dodatkowych funduszy na program ratowania służby zdrowia, jednak ten spotkał się z krytyką Parlamentarnego Biura Budżetowego.

Rząd zwrócił się do połączonych izb parlamentu, czyli Oireachtas o wydanie zgody na przekazanie dodatkowych prawie 2 mld €, co będzie przeznaczone na rozwiązanie problemów służby zdrowia w związku z pandemią koronawirusa. Gabinet chciałby też uzyskać zgodę parlamentarzystów na przesunięcie prawie pół miliona euro ze środków budżetowych, które mają zasilić program zwiększenia zatrudnienia oraz rozwój przedsiębiorstw.

Tu jednak pojawił się niewielki problem, ponieważ członkowie Parlamentarnego Biura Budżetowego uznali, że propozycje rządu są zbyt ogólnikowe, więc we wniosku nie widać szczegółów planu, a jedynie zaznaczone są obszary, do jakich miałoby trafić dodatkowe finansowanie. Posłowie i senatorowie zwrócili uwagę na fakt, że o ile zgodzą się na przekazanie funduszy na cele związane z lecznictwem to budżet tego resortu, zwiększy się do ponad 20 mld €, co będzie historycznym wynikiem.

W raporcie po debacie Biura Budżetowego Oireachtas czytamy również, że planowane wydatki mają być przekazane po drugiej połowie roku, więc może to sugerować, iż nie ma obecnie potrzeby podejmowania takiej decyzji, gdyż HSE dysponuje odpowiednimi funduszami, aby realizować swoje cele. W informacji dla rządu podkreślono:

–  Zarząd Służby Zdrowia (HSE) generuje własny dochód i dopiero, jeżeli pandemia ten obniży w 2020 r., więc poniżej poziomu przewidzianego w budżecie, konieczne może być dodatkowe oszacowanie, ale tylko na tej podstawie.

Parlamentarzyści uznali, że dodatkowe środki mogą być potrzebne na działanie służby zdrowia, ale wydaje się, iż dopiero, kiedy nastąpi wzrost przypadków zachorowań powodowanych koronawirusem. W dokumencie znalazła się także informacja, iż służba zdrowia odraczając wizyty innych niż pandemicznych pacjentów, może powodować „znaczący efekt domina wydatkowego na niepandemiczną publiczną opiekę zdrowotną w 2020 r. I do 2021 r.”.

Przed podjęciem ostatecznej decyzji, posłowie i senatorowie poprosili rząd, aby uszczegółowił swój plan, co pozwoli na dalsze jego procedowanie.

Bogdan Feręc

Źr: Oireachtas

Polska-IE: Udostępnij...
Rosja: Rada przedłu
Supermarkety otrzyma
EnglishIrishPolishRussianSpanish
EnglishIrishPolishRussianSpanish