Rząd sceptyczny do propozycji ponownej blokady wyspy

Europejskie Centrum Kontroli Chorób wezwało Irlandię, by przygotowała się na wprowadzenie ponownej pełnej blokady kraju, z powodu wzrastającej ilości zakażeń wirusem SARS-CoV-2.

Na apel ochoczo odpowiedziały Health Service Executive oraz National Public Health Emergency Team, które zapowiedziały pełną współpracę z ECDC, ale na drodze staje gabinet Micheála Martina, a ten, nie jest do końca przekonany, czy taką decyzję należy w ogóle rozważać.  

Już wcześniej rząd informował, że będzie reagować na wzrost ilości przypadków zakażeń, ale wykorzysta do tego środki, które nie będą wpływać na destabilizację życia w całym kraju, chociaż należy brać pod uwagę działania na większych jego obszarach. Oznacza to wprowadzanie obserwowanych już teraz ograniczeń, jakie obowiązują w trzech hrabstwach, w których niedawno odnotowano nagły wzrost zakażeń.

Z informacji podawanych przez rząd wiemy, iż ten nie chce nawet zbliżyć się obecnie do propozycji ECDC i chciałby kroczyć obraną drogą, więc kierować się działaniami, które będą odpowiednie do sytuacji wewnętrznej kraju. Rząd nie chce, aby narzucano mu zachowania, które odbiją się na całej gospodarce, a to oznacza, że propozycja Europejskiego Centrum Kontroli Chorób, nie trafiła na podatny grunt. Gabinet Micheála Martina stoi na stanowisku, iż powinien postępować zgodnie ze zwykłym schematem ponownego pojawiania się wirusów po złagodzeniu ograniczeń blokowania, tak jak miało to miejsce w wielu innych krajach.

*

Można mieć teraz nadzieję, że władze w Dublinie, zaczęły myśleć samodzielnie, a i są świadome, że całkowita blokada wyspy, przyczyni się do jej upadku. W związku z tym, o ile takie niebezpieczeństwo istnieje, nie można teraz, nawet ze średnim prawdopodobieństwem stwierdzić, że do Irlandii wróci blokada, zamknięte zostaną granice, a loty na kontynent zawieszone, jak miało to miejsce przed lipcem tego roku.

Bogdan Feręc

Źr: Gov.ie/NewsTalk/The Liberal/The Times

Polska-IE: Udostępnij
Wzrosną opłaty lot
Możliwe są powodzi