Rząd przyspiesza prace

Ostatni rok pracy irlandzkiego gabinetu koncentrował się na sprawach związanych z pandemią, ale pojawienie się szczepionki, zmieniło całą sytuację i rząd Micheála Martina, zaczyna planować swoje przyszłe działania.

Zarówno premier Martin, jak i poszczególni ministrowie zapowiadają, że wkrótce przedstawią szereg zmian ustawowych, które omówione zostaną przez Radę Ministrów, by następnie trafić do prac parlamentarnych. Jedną z pierwszych ustaw, jaka znajdzie się na posiedzeniu rządu już w styczniu 2021 roku, będzie ta, która mówi o wyrównywaniu płac kobiet i mężczyzn, a przedstawi ją minister ds. równości Roderic O’Gorman.

Minister zapowiedział, że nowelizacja ustawy, wzmocni prawo i lepiej chronić będzie pracowników ze względu na płeć, zajmujących takie same stanowiska.

Kiedy ustawa przejdzie proces legislacyjny, więc przyjęta zostanie przez gabinet, a następnie posłów i senatorów, nakładać będzie na pracodawców obowiązek, informowania władz, o różnicach w wynagrodzeniach ze względu na płeć. To z kolei stanie się lub będzie podstawą do interwencji, o ile pojawią się wnioski o wyrównanie wynagrodzeń.

Ustawa obejmie swoim działaniem firmy, które zatrudniają powyżej 250 osób, a i zmusi te przedsiębiorstwa do przygotowania planu wyjścia z różnic płacowych ze względu na płeć.

Pierwotnie ustawa zaproponowana została w kwietniu ubiegłego roku, ale omawiana była w zespołach roboczych, a na jej dłuży termin procedowania, wpłynęła też sytuacja pandemiczna w kraju. Obecnie, znikają przeszkody i rozpoczną się debaty na poziomach rządowym i parlamentarnym. Wcześniej już zapowiadano, iż jest w tej sprawie ponadpartyjne porozumienie, więc uznaje się, że ustawa, nie spotka się z wetem.

Bogdan Feręc

Źr: The Times

Polska-IE: Udostępnij
Szczepienia rozpoczn
Szkocja odrzuci umow
EnglishIrishPolishRussian
EnglishIrishPolishRussian