Rząd przeznaczy więcej pieniędzy na usługi zdrowotne dla osób bezdomnych

Grupa zadaniowa ds. bezdomnych spotkała się kolejny raz, aby omówić kwestie Housing First i ulepszonego wsparcie zdrowotnego podczas Covid-19.

Minister ds. mieszkalnictwa, samorządu lokalnego i dziedzictwa Darragh O’Brien oraz Minister stanu odpowiedzialny za zdrowie publiczne, dobre samopoczucie i krajową strategię antynarkotykową Frank Feighan, spotkali się wczoraj z grupą zadaniową wysokiego szczebla ds. bezdomności, aby omówić wdrażanie programu Housing First oraz zwiększonej pomocy zdrowotnej osobom doświadczającym bezdomności podczas Covid-19.

Grupa Zadaniowa ds. Bezdomności Wysokiego Szczebla składa się z przedstawicieli organizacji charytatywnych, w tym Peter McVerry Trust, Dublin Simon Community, Focus Ireland, Threshold, DePaul, CrossCare oraz Komitetu ds. Bezdomności Regionu Dublina i spotykają się regularnie w formie wideokonferencji.

Oprócz 218 mln euro budżetu mieszkaniowego przeznaczonego na usługi dla bezdomnych, jaki zagwarantowano w budżecie na 2021 r., znajdą się w nim, dodatkowe fundusze w wysokości 11 milionów euro, a przeznaczone są na zaspokojenie potrzeb zdrowotnych osób bezdomnych w ramach zimowego planu HSE. Finansowanie będzie kontynuowane, kontynuowane będą też środki ochrony zdrowia publicznego dla bezdomnych osób w trudnej sytuacji medycznej, w tym rozszerzone mają być usługi lekarzy rodzinnych dla osób przebywających w oddziałach ratunkowych w Dublinie i ośrodkach regionalnych oraz zapewni się ciągłość opieki osobom wymagającym pilnego leczenia szpitalnego w miesiącach zimowych.

Departament Zdrowia przeznaczył również 4 mln euro na nowe fundusze w 2021 r., aby zaspokoić potrzeby osób bezdomnych w zakresie uzależnień i zdrowia psychicznego, w tym wsparcie zdrowotne dla 218 nowych lokali w ramach programu Housing First oraz indywidualny plan opieki zdrowotnej dla 1300 osób samotnych. życie w kwaterach ratunkowych.

Grupa zadaniowa usłyszała również, że program „Przede wszystkim mieszkanie” przekroczył liczbę 500 umów najmu i jest na dobrej drodze do osiągnięcia celu 663 najmu przed końcem roku. Program zostanie następnie rozszerzony zgodnie z programem zobowiązań rządu i zostaną ustalone nowe cele. Prace przygotowujące do rozbudowy Housing First już trwają.

Komentując tę sprawę minister O’Brien powiedział:

– Dostarczamy więcej nowych domów, ale zajęcie się problemem bezdomności to coś więcej niż tylko budowa domów. Wiele osób bezdomnych, zwłaszcza osób śpiących na ulicach, ma złożone potrzeby. Koordynacja między agencjami ma kluczowe znaczenie i jest to priorytet dla mnie, jako ministra. Ściśle współpracowałem z ministrami Donnellym i Feighanem i zobowiązujemy się do wspólnego sposobu pracy. Jestem szczególnie zadowolony z postępów programu „Najpierw Mieszkanie”, który przekroczył obecnie 500 mieszkań. Housing First umożliwia osobom, które mogły być bezdomne i które mają wysoki poziom skomplikowanych potrzeb, uzyskanie stałego, bezpiecznego mieszkania ze zintegrowanym, kompleksowym wsparciem zdrowotnym, aby pomóc im w utrzymaniu najmu i optymalnym zdrowiu fizycznym oraz psychicznym. Usługi Housing First są obecnie aktywne we wszystkich regionach kraju i są dostępne fundusze na dalszy rozwój.

Przemawiając na spotkaniu minister zdrowia publicznego, dobrego samopoczucia i krajowej strategii antynarkotykowej Frank Feighan potwierdził, że niedawny wzrost liczby Covid-19 jest głównym wyzwaniem dla służb pomagających bezdomnym. Ulepszone wsparcie zdrowotne, które wprowadziliśmy w planie zimowym HSE, chroni osoby najbardziej narażone w tym krytycznym momencie.

Minister Feighan dodał:

– Ponadto w krajowym planie usług HSE na 2021 r. przewidziano nowe strumienie finansowania opieki zdrowotnej, które mają na celu wspieranie zdrowia psychicznego i usług dla osób bezdomnych w zakresie uzależnień, a także w ramach programu Housing First. Jestem zaangażowany w zapewnianie zwiększonego wsparcia zdrowotnego, aby zapewnić, że osoby bezdomne otrzymają wsparcie w opuszczeniu bezdomności na stałe miejsca zamieszkania, zwłaszcza te ze złożonymi potrzebami w zakresie zdrowia psychicznego i uzależnień.

Bogdan Feręc

Źr: Dept. of Housing

Polska-IE: Udostępnij
Dáil zajmie się do
Tanie rządowe miesz
EnglishIrishPolishRussian
EnglishIrishPolishRussian