Rząd przedłuży program gwarancji kredytowych dla przedsiębiorstw

Minister ds. wydatków i reform Michael McGrath poinformował, że gabinet, prawdopodobnie przedłuży program gwarancji kredytowych dla mikro, małych i średnich firm.

Dzieje się tak, ponieważ wykorzystanie kredytów, a w programie znalazły się środki w kwocie 2 mld €, jest słabe, więc firmy, rzadko korzystają z tej formy wsparcia państwa. Obecny system pomocowy obowiązywać ma do 31 grudnia 2020 roku, ale z uwagi na niską absorpcję środków, może być przedłużony o 6 miesięcy.

Program gwarancji kredytowych Covid-19 jest wsparciem udzielanym przez rząd Irlandii w celu ułatwienia korzystania z pożyczek dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz małym przedsiębiorstwom o średniej kapitalizacji, na które Covid-19 ma niekorzystny wpływ. Program gwarancji kredytowych Covid-19 ułatwia utrzymanie płynności finansowej i kapitału obrotowego przedsiębiorstwom, koncentrując się na pożyczkach terminowych i kredytach obrotowych. Program umożliwia też pożyczkobiorcom, na których wpływ ma Covid-19, uzyskanie szerokiego dostępu do kredytów.

Przed wydaniem swojej decyzji w tej sprawie, irlandzki rząd musi uzyskać zgodę na takie działanie w Unii Europejskiej, która przekazała środki na ten właśnie cel. Minister wydatków i reform powiedział jednak, iż nie spodziewa się, by prośba Irlandii spotkała się z odmową.

Bogdan Feręc

Źr: Gov.ie

Polska-IE: Udostępnij
Premier pod naporem
Niedokładność szy
EnglishIrishPolishRussian
EnglishIrishPolishRussian