Rząd powinien zwołać grupę zadaniową ds. lotnictwa w celu określenia przyszłości sektora i ochrony połączeń regionalnych

Poseł do Parlamentu Europejskiego reprezentujący Fianna Fáil Billy Kelleher napisał lisy do an taoiseacha i ministra transportu z prośbą o zwołanie grupy zadaniowej wysokiego szczebla ds. Lotnictwa w celu sprostania wyzwaniom, przed którymi stoją nasze regionalne porty lotnicze, wynikającymi z następstw pandemii Covid 19.


Poseł Kelleher złożył wniosek po oświadczeniach osób pracujących na lotniskach Cork, Kerry i Shannon i zarządzających nimi.

Billy Kelleher

– Połączenie Irlandii ze światem ma zasadnicze znaczenie dla naszego dobrobytu, jako gospodarki, ale także dla naszego dobrobytu, jako społeczeństwa. Oświadczenie o podróżach międzynarodowych w przyszły piątek ma żywotne znaczenie w perspektywie długoterminowej. Potrzebujemy ponownego otwarcia nieba, aby umożliwić przywrócenie więzi rodzinnych i ponowne otwarcie naszych sektorów turystyki i hotelarstwa – sektorów, które przyniosą tak potrzebne korzyści gospodarcze. Musimy jednak pomyśleć też o długoterminowej przyszłości naszych regionalnych portów lotniczych. Musimy zająć się wyzwaniem związanym ze zmianami klimatu i ich wpływem na sposób podróżowania i pracy. Ostatecznie musimy znaleźć sposób na ograniczenie śladu węglowego podróży lotniczych, przy jednoczesnym zachowaniu połączenia regionów peryferyjnych z Europą kontynentalną i Wielką Brytanią. Grupa zadaniowa powinna przeprowadzić pełną ocenę znaczących wyzwań stojących przed tymi obszarami i zapewnić, że łączność regionalna jest w centrum jej misji. Bez jasnej ścieżki rozwoju naszego sektora lotniczego ryzykujemy utratę atrakcyjności, jako miejsca docelowego dla zagranicznych inwestycji bezpośrednich i naszego miejsca, jako centrum turystyki – od których w dużej mierze zależy irlandzki Skarb Państwa. Ponadto napisałem również do komisarz UE ds. transportu Adiny Valean z prośbą o przyjęcie podejścia ogólnoeuropejskiego, jeśli chodzi o łączność naszych regionów peryferyjnych, zwłaszcza wysp UE. Teraz jest czas, aby rozpocząć rozmowę na temat Irlandzkiego sektora lotniczego poprzez skupienie wszystkich zainteresowanych stron i wspólne wytyczenie przyszłości.

*

Nawiasem mówiąc, „czyste” paliwa dla samolotów, niezanieczyszczające atmosfery w takim stopniu, jak używane standardowo, już istnieją i to od wielu lat. Wykorzystywane są niestety tylko przez nieliczne kraje, a w 100 proc. przez wojsko, gdyż cena jest tak wysoka, że nie są opłacalne w lotnictwie komercyjnym. Z tego wynika, że należy opracować albo technologię ich wytwarzania na masową skalę, co obniży koszt produkcji, albo faktycznie szukać nowych rozwiązań, a te, wcale nie muszą być tańsze. Czyli, Panie pośle, podróże lotnicze, nie będą już tanie, a to uderzy w narodowego irlandzkiego przewoźnika. Czy to dobry kierunek?

Opr: Bogdan Feręc

Źr: MEP Billy Kelleher

Polska-IE: Udostępnij
Wygrana UE mocno ude
Paczkomaty najpopula
EnglishIrishPolishRussian
EnglishIrishPolishRussian