Rząd o zasiłkach pandemicznych

Na dzisiejszym posiedzeniu gabinetu, powinna zapaść ostateczna decyzja, o przedłużeniu programu Pandemic Unemployment Payment.

Pierwsze kroki w tym kierunku zostały już postawione i minister ochrony socjalnej Heather Humphreys przedłożyła wniosek, który wskazuje, iż wypłaty świadczeń pandemicznych, potrzebne będą też po 31 marca 2021 roku. Obecnie, co wynika z przyjętych do realizacji planów, program zasiłków PUP, obowiązywać ma do końca marca, ale sytuacja w kraju nie pozwala, aby uruchomić gospodarkę, więc setki tysięcy osób, wciąż przebywać będzie w domach.

Dlatego potrzebne jest utrzymanie świadczenia PUP, a to może być wypłacane do lata, bo program, wydłużony zostanie o trzy lub cztery miesiące.

Minister Humphreys otrzymała już wstępną zgodę na rozszerzenie programu o kolejne miesiące, ale aby tak się stało, potrzebna jest decyzja całego gabinetu, który właśnie dzisiaj, zajmie się tą sprawą. Nie wydaje się, żeby były problemy z przyjęciem do realizacji wniosku Departamentu Ochrony Socjalnej, bo i nie ma sygnałów, że kraj, wróci do normalnych zasad funkcjonowania po 5 marca, kiedy teoretycznie, zakończyć mają się obecnie obowiązujące obostrzenia.

Heather Humphreys  zapowiedziała, że o ile Rada Ministrów poprze jej wniosek, zasady przyznawania zasiłków i ich wysokość, nie ulegną zmianie, więc osoby bezrobotne z powodu pandemii, nadal otrzymywać będą płatności, zgodne z ich poprzednim wynagrodzeniem, czyli maksymalnie 350 € tygodniowo.

Bogdan Feręc

Źr: Dept. of Social Protection

Polska-IE: Udostępnij
Odporne warianty wir
Pracownicy służby
EnglishIrishPolishRussian
EnglishIrishPolishRussian