Rząd musi znacząco obniżyć koszty powrotu do szkoły

Rzecznik ds. edukacji Partii Pracy Aodhán Ó Ríordáin wezwał rząd do rozważenia swoich uprawnień i uczynienia edukacji podstawowej naprawdę bezpłatną. 

Zapowiadając powrót do szkoły, poseł Ó Ríordáin powiedział, że wiele rodzin będzie miało trudności w nadchodzących miesiącach, aby zapłacić za podręczniki szkolne, mundurki i dobrowolne składki. Brakuje współczującego podejścia do edukacji i wizji bardziej sprawiedliwego społeczeństwa.

Poseł Ó Ríordáin stwierdził:

– Sierpień oznacza powrót do szkoły, ale oznacza również powrót do kosztów szkolnych dla rodzin. Musimy zapewnić każdemu dziecku sprawiedliwy start w życiu, jeśli chodzi o naukę. Wielu rodziców naprawdę boryka się z kosztami szkolnymi, zwłaszcza gdy ich dzieci przechodzą przez system szkolny do szkoły średniej. Rodzice nie powinni być zmuszani do płacenia za to, że rząd nie pokrył rzeczywistych kosztów edukacji naszych dzieci. Badanie Barnardos The Real Cost of School 2020 wykazało, że średni koszt zaspokojenia podstawowych potrzeb starszego ucznia to 330 euro; uczeń czwartej klasy kosztuje 365 euro, a uczeń pierwszego roku 735 euro. Jest to ogromna suma, której należy się spodziewać w każdej rodzinie, a badania pokazują, że liczby te wzrastają jeszcze bardziej, gdy dziecko kończy szkołę średnią. Rząd wymaga od rodziców płacenia za książki, transport, mundurki, długopisy i papier, a także odprowadzania „dobrowolnych” składek na szkoły. Poza kosztami powrotu do szkoły nadal istnieją obszary wymagające pilnej uwagi ministra. Pomimo ulepszeń liczebność klas jest nadal zbyt duża i do 2025 r. zmniejszymy liczebność klas podstawowych do średniej UE. Następny Spis Powszechny w 2022 r. dostarczy ważnych informacji demograficznych dla przyszłego planowania zasobów w naszym systemie edukacji, ale to, co zrobimy, to zmniejszenie wielkości klas. Musimy również zmniejszyć liczebność klas DEIS i zwiększyć dotacje kapitacyjne dla szkół DEIS, a także rozszerzyć ofertę asystentów specjalnych potrzeb w szkołach. Często pomijane w ogólnych kosztach szkoły są koszty obiadów dla rodzin. Mocne dowody międzynarodowe wskazują na sukces programów posiłków szkolnych w poprawie zdolności dzieci do nauki. Są one również niezbędne dla najbardziej narażonych dzieci, które przychodzą do szkoły bez śniadania i obiadu szkolnego. W budżecie rząd powinien wyglądać na ambitny w tym względzie – żadne dziecko nie powinno być głodne przez państwo. W zeszłym roku wezwałem rząd do ambitnego podejścia do rodzin zmagających się z problemami, dając wszystkim dzieciom dostęp do bezpłatnych podręczników szkolnych, co kosztowałoby państwo około 20 milionów euro. Nadchodzący budżet jest kolejną okazją dla rządu, aby pokazać, że jest zaangażowany w stworzenie sprawiedliwego startu dla wszystkich dzieci, a także powinien dążyć do zwiększenia zasiłku na odzież i obuwie z powrotem do szkoły. To niezwykle stresująca pora roku dla rodziców, którzy walczą, nadszedł czas, aby państwo było nieco bardziej świadome tego i starało się faktycznie obniżyć koszty powrotu do szkoły dla rodzin w całym kraju.

Opr: Bogdan Feręc

Źr: Labour Party

© POLSKA-IE: MATERIAŁ CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM.
ZNAJDŹ NAS:
Garda musi być doin
Rada Imigrantów Irl

THE BUTTON FACTORY

 2023-04-18

The Button Factory
Curved St, Temple Bar, Dublin, IRL

 Trasa/Festiwal: European Tour 2023 Spring Edition

Bilety>>>

THE BUTTON FACTORY

 2023-04-18

The Button Factory
Curved St, Temple Bar, Dublin, IRL

 Trasa/Festiwal: European Tour 2023 Spring Edition

Bilety / Tickets >>>

THE BUTTON FACTORY

 2023-04-18

The Button Factory
Curved St, Temple Bar, Dublin, IRL

 Trasa/Festiwal: European Tour 2023 Spring Edition

Bilety>>>

THE BUTTON FACTORY

 2023-04-18

The Button Factory
Curved St, Temple Bar, Dublin, IRL

 Trasa/Festiwal: European Tour 2023 Spring Edition

Bilety / Tickets >>>