Rząd musi wykazać się moralnym przywództwem, wspierając rezygnację ze szczepień TRIPS

Socjaldemokraci wezwali rząd do wykazania się moralnym przywództwem, wspierając kampanię na rzecz zrzeczenia się praw własności intelektualnej do produkcji szczepionek.

Holly Cairns TD, która jest rzecznikiem partii ds. sprawiedliwości społecznej, powiedziała:

– Chociaż irlandzka odpowiedź na niszczycielski kryzys humanitarny rozwijający się w Indiach jest mile widziana, prawdziwym rozwiązaniem sytuacji kryzysowej związanej z Covid-19 jest zezwolenie na globalną produkcję szczepionek, niezależnie od zamożności kraju. Oczekiwano, że pandemia doprowadzi do nowej międzynarodowej solidarności. Jednak do tej pory UE, Stany Zjednoczone i inne kraje odmówiły zwolnienia patentów na szczepionki. Zwolnienie z TRIPS, jak to się mówi, pozwoliłoby krajom na południu świata samodzielnie wyprodukować szczepionkę i przyspieszyć programy szczepień. Myślenie, że tak się nie dzieje, jest obrzydliwe. W najbliższy piątek spotkanie Światowej Organizacji Handlu podejmie decyzję w tej sprawie. Potrzebujemy zapewnienia ze strony Taoiseacha, że będzie walczył o zrzeczenie się praw własności intelektualnej do szczepionek, aby ratować życie. Najwyższy czas, aby Irlandia przejęła silne moralne przywództwo w tej kwestii.

Gary Gannon TD, rzecznik partii ds. zagranicznych dodał:

– To Indie, wraz z Republiką Południowej Afryki i kilkoma innymi krajami, przedstawiły zrzeczenie się handlowych aspektów praw własności intelektualnej (TRIPS) przed Światową Organizacją Handlu, aby zapewnić sprawiedliwość i sprawiedliwość w zakresie szczepień dla krajów o niskich i średnich dochodach. Najbogatsze kraje stanowią 16 procent światowej populacji, ale posiadają 53 procent wszystkich zakupionych dawek szczepionki przeciwko koronawirusowi. Do tej pory rząd skupiał się na COVAX, globalnym mechanizmie szczepień przeciwko Covid-19. Ale nawet gdyby COVAX miał być w pełni finansowany w tym roku, nadal zaszczepiłby tylko 20-25% populacji z 92 najbiedniejszych krajów świata. Przy obecnym tempie, kraje te mogą nie osiągnąć 60% pokrycia do 2023 roku lub później. Musimy działać zgodnie z zasadą, że nikt nie jest bezpieczny, dopóki wszyscy nie będą bezpieczni. Należy skupić się na ochronie ludzi i ratowaniu życia, a nie na zysku. Irlandia musi przewodzić w tej sprawie, popierając zwolnienie z umowy TRIPS przed spotkaniem WTO w tym tygodniu.

Opr: Bogdan Feręc

Źr: SocDem

Polska-IE: Udostępnij
Ankieta dotycząca k
HSE potwierdza, że
EnglishIrishPolishRussian
EnglishIrishPolishRussian