Rząd musi sfinansować rozpowszechnianie programów edukacyjnych w okresie zamknięcia szkół

W związku z perspektywą opuszczenia przez uczniów klas w styczniu – rzeczniczka ds. mediów, senator Marie Sherlock, powiedziała, że ​​teraz niezwykle ważne jest, aby rząd zaangażował poważne środki w dostarczanie edukacji za pośrednictwem RTÉ i innych mediów.

Jej wezwanie nastąpiło po ogłoszeniu przez BBC, że w dwóch stacjach od przyszłego poniedziałku nastąpi wprowadzenie treści edukacyjnych, obejmujących zarówno szkoły podstawowe, jak i średnie.

Senator Sherlock powiedziała:

– Rząd i RTÉ muszą przyjrzeć się znacznemu zwiększeniu treści edukacyjnych na wielu kanałach i platformach RTÉ, jeśli szkoły pozostaną zamknięte w styczniu. Muszą być na to odpowiednie środki, a ministrowie muszą zapewnić wystarczające finansowanie. Co ważne, po prostu nie możemy pozwolić, aby powtórzyła się sytuacja zeszłej wiosny, kiedy dyskusje między Departamentem a RTÉ na temat rezygnacji z dostarczania treści certyfikatów załamały się z powodu braku środków pochodzących od rządu. Na następne cztery tygodnie rząd musi przeznaczyć jak najwięcej środków, aby zapewnić, że nie jest to stracony miesiąc dla wielu uczniów i aby ci, którzy już teraz mają trudności, nie byli w nadal w niekorzystnej sytuacji. Musi to obejmować kontynuację finansowania posiłków szkolnych, wybór nauki w szkole dla uczniów kończących z dyplomem, dodatkowe wsparcie dla tych, którzy potrzebują edukacji specjalnej, zapewnienie nauczycielom dostępu do opieki nad dziećmi dla ich własnych rodzin oraz szerokie wprowadzenie treści edukacyjnych. Wiemy z zeszłorocznej blokady, jak bardzo niepokojący i regresywny ma to wpływu na wielu uczniów, w szczególności tych z dodatkowymi potrzebami edukacyjnymi, tych ze środowisk defaworyzowanych, żyjących w trudnych warunkach i z niewystarczającym dostępem do szybkich łączy szerokopasmowych i do odpowiednich urządzeń.

Opr: Bogdan Feręc

Źr: Labour Party

Polska-IE - © MATERIAŁ CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM
Potrzebna jest jasno
Brexit odnowił spó
EnglishIrishPolishRussian
EnglishIrishPolishRussian