Rząd musi rozważyć zapewnienie ofiarom przemocy domowej płatnego urlopu

Z zadowoleniem przyjmując posunięcie NUI Galway, aby stać się pierwszą instytucją szkolnictwa wyższego, która wprowadzi politykę dotyczącą urlopów z tytułu przemocy w rodzinie, senator Partii Pracy Annie Hoey powiedziała, że ​​rząd musi zwrócić uwagę i rozważyć wprowadzenie takiego urlopu do prawa pracy. 

Senator Hoey ponownie wezwała do powołania dedykowanego ministra odpowiedzialnego za przemoc domową, seksualną i na tle płciowym.

Senator Hoey powiedziała:

– To przełomowa decyzja i ważny krok dla pracowników we wszystkich sektorach. Rząd musi zaangażować się i nakreślić praktyczny plan pomocy kobietom i mężczyznom doświadczającym przemocy domowej. Dawanie ofiarom przemocy domowej zwolnienia z pracy jest bardzo ważne, ponieważ nie tylko uznaje powagę przemocy domowej, jako problemu, ale także pozytywnie wpływa na zagrożenie ubóstwem lub bezrobociem. Partia Pracy zaapelowała o wprowadzenie płatnych urlopów dla osób, które doświadczają lub doświadczyły przemocy domowej, zarówno w naszym manifeście wyborczym 2020, jak i w naszym najnowszym manifeście kobiecym, wydanym z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet 2021 r. Mam szczerą nadzieję, że więcej instytucji szkolnictwa wyższego – i rzeczywiście wszystkie miejsca pracy – uczyć się będą na ich innowacjach. Zarówno mężczyźni, jak i kobiety doświadczają przemocy domowej, ale ten problem nieproporcjonalnie dotyka kobiety. Jedna na trzy kobiety doświadcza przemocy domowej na całym świecie. Według Safe Ireland, od wybuchu pandemii (od marca do sierpnia włącznie), co miesiąc, tysiące kobiet otrzymywało wsparcie ze strony służby ds. przemocy domowej. Blokady, szczególnie ograniczenia na poziomie 5, były niebezpiecznym okresem dla kobiet i dzieci mieszkających ze sprawcą. Przemoc domowa może przybierać różne formy: fizyczną, emocjonalną, finansową, psychiczną, seksualną, psychologiczną, a jej wpływ utrwala wszystkie aspekty życia rodzinnego. Należy mu poświęcić odpowiednią uwagę. Wiele grup apelowało do rządu o zobowiązanie się do powołania dedykowanego ministra odpowiedzialnego za przemoc domową, seksualną i na tle płciowym, a ja wzywam rząd do zastanowienia się nad tym teraz. Niestety zapewnienie płatnego urlopu to tylko jeden z aspektów polityki, którą należy się zająć, aby chronić ofiary przemocy domowej. Nasz przełamany kryzys mieszkaniowy sprawia, że ​​zwłaszcza kobiety stają się ofiarami nadużyć, zamiast ryzykować bezdomność. Jeśli kobieta mieszka ze swoim oprawcą, ucieczka przed przemocą w rodzinie często oznacza stawienie czoła bezdomności. Ofiary przemocy domowej istnieją w ukrytej formie bezdomności, która nie jest uwzględniana w narodowych liczbach bezdomnych. Schroniska dla ofiar przemocy domowej oferują niesamowite wsparcie kobietom i dzieciom znajdującym się w takich sytuacjach, ale miejsca są ograniczone. W okresie od marca do sierpnia 2020 r. 441 kobiet zostało przyjętych do schroniska dla ofiar przemocy domowej, Safe Home lub Supported Housing. Jednak było jeszcze 1351 niezrealizowanych wniosków o schronienie z powodu braku miejsca. Wiele kobiet może odczuwać presję pozostania w domu pełnym przemocy, aby uniknąć bezdomności. Kobiety romskie i wędrowne są tutaj szczególnie narażone. Według Pavee-Point kobiety wędrowne i romskie są w wysokim stopniu narażone na ponowną wiktymizację i są bardzo narażone na zmuszanie do pozostania lub powrotu do związku, w którym występuje przemoc, lub też ryzyko bezdomności. Kobiety podróżujące stanowią największą grupę w przyjęciach Manifestu Kobiet do schronisk, przy czym 49% przyjęć do schronisk to wędrowcy, a 57% kobiet wędrowców odnotowano, jako powtórne przyjęcia w 2017 r. Przed negocjacjami w sprawie Programu dla Rządu organizacje z sektora wezwały dedykowanego ministra odpowiedzialnego za przemoc domową, seksualną i na tle płciowym. Partia Pracy poparła wówczas te wezwania i nadal wierzymy, że podczas rozmów w sprawie formacji rządowej straciliśmy szansę na wypracowanie bardziej ukierunkowanego podejścia do walki z przemocą domową i przemocą na tle płciowym. NUI Galway należy pochwalić za współczujące i proaktywne podejście do wspierania ofiar przemocy domowej. Rząd musi podążać za ich przykładem.

Opr: Bogdan Feręc

Źr: Labour Party

Polska-IE: Udostępnij
Należy publikować
Konkurs plastyczny "
EnglishIrishPolishRussian
EnglishIrishPolishRussian