Rząd musi przygotować szczegółowe plany awaryjne dla sektora międzynarodowych przewozów drogowych – Kelleher

Poseł do Parlamentu Europejskiego z Republiki Irlandii Billy Kelleher, powiedział, że rząd w Dublinie musi przedstawić szczegółowe plany awaryjne dla sektora transportowego w przypadku Brexitu bez porozumienia.

Eurodeputowana Fianna Fáil skomentował dzisiejszą publikację rządowego planu „Przygotowanie Irlandii na brexit”.

Billy Kelleher:

– Chociaż istnieje odniesienie do znaczenia międzynarodowych przewozów transportowych, istnieje znaczący brak szczegółowych informacji na temat środków, jakie rząd może zastosować w przypadku Brexitu bez porozumienia. Widzę odniesienia do współpracy z UE w zakresie przepisów dotyczących sytuacji awaryjnych, ale nie ma odniesienia do, na przykład, zapewnienia przez państwo dodatkowego wjazdu, zejścia z promów w celu złagodzenia obecnej zależności od mostu lądowego na południu Anglii. Nie popełnijcie co do tego błędu; w przypadku Brexitu No Deal, dojdzie do ogromnych opóźnień w Dover. Biurokracja, z którą borykają się irlandzcy przewoźnicy korzystający z mostu lądowego, wystawi ich na poważną presję czasową i finansową. Należy pamiętać, że znaczna część transportowanych produktów jest żywych lub świeżych, wszelkie opóźnienia mogą skutkować znacznymi stratami finansowymi. Irlandia musi dbać o swój sektor transportowy i branżę eksport na żywo. Oznacza to przygotowanie się już teraz na wszelkie ewentualności. Departament Biznesu, Przedsiębiorczości i Innowacji musi zapewnić dodatkową przepustowość promów potrzebną do wspierania sektora podczas podróży przez most lądowy, a ten, obecnie, staje się niewykonalny. Wzywam rząd do natychmiastowego zapewnienia dodatkowej przepustowości promów. Nie mamy czasu do stracenia.

Bogdan Feręc

Źr: Billy Kelleher MEP – Fianna Fáil

Polska-IE: Udostępnij