Rząd musi działać teraz, aby zagwarantować obniżenie cen energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych

Rzecznik Sinn Féin ds. działań na rzecz klimatu Darren O’Rourke wezwał do powołania międzyrządowej grupy zadaniowej wysokiego szczebla, która przedstawi zalecenia dotyczące obniżenia ceny energii odnawialnej w świetle 30% wzrostu cen aukcyjnych, które ogłoszono w piątek.

Rzecznik Sinn Féin ds. sprawiedliwości klimatycznej senator Lynn Boylan dodała, że to polityka rządu i jego brak działania sprawiły, że irlandzcy konsumenci płacą najwyższe ceny za odnawialną energię elektryczną w Europie, ale nie musi tak być.

Poseł O’Rourke powiedział:

– Byliśmy rozczarowani wynikami drugiej aukcji w ramach Programu Wsparcia Energii Odnawialnej (RESS), która została opublikowana w zeszłym tygodniu. Zgodnie z naszymi oczekiwaniami ostateczne ceny w aukcji RESS 2 były znacznie wyższe niż podczas pierwszej aukcji w 2020 roku. Jeśli chodzi o koszt OZE, idziemy w złym kierunku. Chociaż cena nadal jest niższa od hurtowych cen energii elektrycznej, nasze ceny są znacznie wyższe niż w innych krajach europejskich, należy zrobić jeszcze więcej, aby tę cenę obniżyć, żeby zapewnić oszczędności gospodarstwom domowym. Wzywam do powołania międzyrządowej grupy zadaniowej wysokiego szczebla, która pracowałaby z zainteresowanymi stronami w przemyśle i agencjach krajowych oraz by w ciągu sześciu miesięcy przedstawiła zalecenia dotyczące obniżania cen. Potrzebne są teraz pilne działania, aby zapewnić oszczędności gospodarstwom domowym i zapewnić, że Irlandia jest konkurencyjna w eksporcie nadwyżki energii wiatrowej do Europy.

Senator Boylan dodała:

– Dlaczego, skoro tak wiele słyszymy o naszych doskonałych zasobach energii wiatrowej, nasze ceny są tak wysokie? W naszej ostatniej aukcji energia wiatrowa została obliczona na prawie 98 euro za megawatogodzinę (MWh). W innych krajach europejskich ceny będą sięgały 50 euro, a w Hiszpanii nawet 20 euro. Ale zamiast spaść w kierunku średniej europejskiej, koszty w Irlandii wzrosły podczas ostatniej aukcji RESS. Nie musi tak być. Branża wiatrowa poinformowała Komitet ds. Działań na rzecz Klimatu, że może wytwarzać energię elektryczną z irlandzkiego wiatru za połowę obecnej ceny. Jedyne, co stoi na przeszkodzie, to polityka rządu. Należy zająć się czynnikami napędzającymi te wysokie koszty, takimi jak opóźnienia w planowaniu i wysokie koszty przyłączenia do sieci. To wybory dokonane przez rząd dały nam najwyższe ceny i to wybory dokonane przez rząd zadecydują, czy irlandzcy konsumenci płacą najniższe, czy najwyższe możliwe ceny za energię elektryczną ze źródeł odnawialnych. Rząd musi natychmiast ustanowić grupę zadaniową wysokiego szczebla, aby te błędy nie powtórzyły się na następnej aukcji RESS.

Opr: Bogdan Feręc

Źr: Sinn Fein

© POLSKA-IE: MATERIAŁ CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM.
ZNAJDŹ NAS:
Program szczepień H
Czy paralizatory wej
EnglishGaeligePolskiУкраїнська
EnglishGaeligePolskiУкраїнська