Rząd i opozycja pozwalająca ideologii na blokowanie rozwiązań mieszkaniowych

Lider Aontú i poseł z Meath West Peadar Tóibín oskarżył rząd i znaczną część opozycji o dopuszczenie ideologicznych rozwiązań blokujących kryzys mieszkaniowy.

Teachta Dála Tóibín powiedział:

– Ostatni krach gospodarczy spowodowany był kryzysem mieszkaniowym, który był napędzany przez ideologię „rynek zawsze ma rację” ówczesnego rządu FF. Kryzys mieszkaniowy, który ogarnął tak wiele rodzin, został w dużej części pogłębiony przez FF i FG, które usunęły mieszkalnictwo socjalne z równania mieszkaniowego i umieściły wszystkie swoje jaja w sektorze prywatnego wynajmu. W rezultacie obecnie co roku 70 000 rodzin otrzymuje RAS i HAP. 70 000 rodzin w zależności od sektora prywatnego wynajmu. To miliardy euro martwych pieniędzy dla państwa. Poza obecnymi umowami najmu nie ma żadnych długoterminowych świadczeń dla państwa. Międzynarodowe wehikuły inwestycyjne celowo korzystają z ulg podatkowych w konkurencji z rodzinami i tworzą nową klasę najemców. Zarówno FF, jak i FG zostały wciągnięte, kopiąc i krzycząc, do wszelkiego rodzaju interwencji, takich jak kontrola czynszów, inwestycje w mieszkania socjalne i ochrona najemców. Nawet tam, gdzie tak się stało, było to minimalistyczne i pozbawione tego, co było konieczne. Z drugiej strony znaczna część opozycji skupiła się właśnie na sektorze mieszkalnictwa socjalnego jako JEDYNYM rozwiązaniu. SF, Soc Dems, PbP i Partia Pracy aktywnie zapobiegały budowaniu domów przez prywatnych budowniczych w środku kryzysu National Housing. Oni również używali sztywnej ideologii, aby uniemożliwić budowanie domów. Wszystkie budowane domy zapewniają rozwiązania mieszkaniowe. Wszystkie zwiększają podaż. Wszystkie wpływają na ceny i spadek czynszów. Potrzebujemy praktycznych i wspólnych rozwiązań. Potrzebujemy, aby zarówno sektor państwowy, jak i prywatny działały na najwyższych obrotach. Musimy dążyć do złagodzenia przepisów UE w zakresie wydatków państwa na mieszkalnictwo zgodnie z 7 miliardami euro sugerowanymi przez ESRI. Musimy ograniczyć podwyżki czynszów, kropka. Kiedy latem przestaną obowiązywać przepisy rządowe, istnieje luka prawna, która pozwoli właścicielom na nałożenie 8% podwyżek czynszu, co odpowiada dwuletniej podwyżce czynszu w jednym roku! Odpowiedzią Taoiseacha jest to, że minister mieszkalnictwa planuje wprowadzić jesienią projekt ustawy, aby zamknąć lukę. Po prostu nie ma usprawiedliwienia dla takiego wzrostu czynszu.

Opr: Bogdan Feręc

Źr: Labour Party

Polska-IE: Udostępnij
Domy powinny być do
„… i odpuść mu
EnglishIrishPolishRussian
EnglishIrishPolishRussian