Ryanair zgłasza ogromną stratę finansową z powodu ograniczeń podróży Covid-19

Ryanair Holdings plc odnotował roczną stratę w wysokości 815 mln euro (bez nieefektywności zabezpieczenia), w porównaniu do zysku rocznego w wysokości 1 002 mln euro. Funkcje FY21 obejmowały:

  • Ruch w roku 21 spadł o 81% z 149 mln do 27,5 mln z powodu ograniczeń Covid-19.
  • Priorytetem dla zachowania płynności było 3,15 mld € w gotówce na koniec roku (31 marca).
  • Obniżki kosztów wdrożone we wszystkich liniach lotniczych Grupy.
  • Bezprecedensowe zaległości w przetwarzaniu żądań klientów / zwrotów kosztów Covid.
  • Utrata miejsc pracy zminimalizowana dzięki współpracy z naszymi pracownikami i związkami.
  • Zwiększonie zamówienia firmy B737-8200 „ Gamechanger ” do 210 samolotów (ze 135).
  • CDP przyznało bardzo wysoką (po raz pierwszy) ocenę „B-” w zakresie ochrony klimatu.
  • Prawa głosu akcjonariuszy spoza UE zostały ograniczone po Brexicie.
  •  
Koniec FY31 marca 2020 r31 marca 2021 rZmiana
Klienci148,6 m27,5 m-81%
Współczynnik obciążenia95%71%-24 pkt
Dochód8,49 mld €1,64 mld €-81%
Op. Koszty7,37 mld €2,48 mld €-66%
PAT / (strata netto) *1002 mln €(815 mln €)n / m

* Miara finansowa niezgodna z MSSF, z wył. FY21 200 mln € z wyjątkiem. opłata z tytułu nieefektywności zabezpieczenia (FY20: opłata 353 mln EUR). 

COVID-19:

FY21 był największym wyzwaniem w 35-letniej historii Ryanaira. Covid-19 odnotował załamanie ruchu, prawie z dnia na dzień, z 149 mln do zaledwie 27,5 mln, gdyż wiele europejskich rządów (z niewielkim wyprzedzeniem lub bez koordynacji) nałożyło zakazy lotów, ograniczenia podróży i blokady krajowe. Latem 2020 r. nastąpiło częściowe ożywienie, ponieważ początkowe blokady ustąpiły, jednak druga fala Covid-19 w Europie nastąpiła szybko jesienią, a trzecia na wiosnę. Stworzyło to ogromne zakłócenia i niepewność zarówno dla naszych klientów, jak i naszych pracowników, ponieważ cierpieli nieustannie zmiany wprowadzane przez rząd, w tym wytyczne, zakazy podróżowania i ograniczenia. Ryanair szybko i skutecznie zareagował na ten kryzys, ciężko pracując, aby pomóc milionom klientów w zmianach lotów, zwrotach kosztów i zmianach planów podróży. Zminimalizowaliśmy utratę miejsc pracy poprzez uzgodnione cięcia płac i udział rządu.

Kryzys Covid-19 przyspieszył upadek szeregu unijnych linii lotniczych, w tym Flybe, Norwegian, Germanwings i Level, oraz wywołał znaczne ograniczenia zdolności przewozowych u wielu innych. Wywołało to tsunami pomocy państwa ze strony rządów UE, ich niewypłacalnym przewoźnikom flagowym, w tym Alitalia, AirFrance / KLM, LOT, Lufthansa, SAS, TAP i innym, co zakłóca konkurencję w UE i przez wiele lat będzie wspierać wysokokosztowych, nieefektywnych, flagowych przewoźników. Spodziewamy się, że w dającej się przewidzieć przyszłości wewnątrzeuropejska przepustowość lotnicza będzie znacznie niższa. Stworzy to Ryanairowi możliwości zwiększenia zachęt do rozwoju portów lotniczych, ponieważ Grupa odbiera 210 nowych (tańszych) Boeingów 737. Jesteśmy zachęceni niedawnym wydaniem wielu szczepionek Covid-19 i mamy nadzieję, że ich wprowadzenie ułatwi wznowienie podróży lotniczych i turystyki w Europie tego lata. Gdyby, jak się obecnie przewiduje, większość populacji europejskiej została szczepiona do września, wtedy uważamy, że możemy spodziewać się silnego ożywienia w zakresie podróży lotniczych, zatrudnienia i turystyki w drugiej połowie bieżącego roku podatkowego (FY22). Niedawny silny wzrost tygodniowych rezerwacji od początku kwietnia sugeruje, że to ożywienie już się rozpoczęło.

ŚRODOWISKO:

Ryanair pokazał, że możemy zwiększyć ruch po niskich cenach, jednocześnie zmniejszając nasz wpływ na środowisko. Każdy pasażer, który przesiada się na Ryanair z jednej ze starszych europejskich linii lotniczych, obniża emisję CO₂ o prawie 50% na lot. W ciągu następnych 5 lat ruch Ryanaira wzrośnie do 200 mln pasażerów rocznie. Zostanie to osiągnięte w sposób, który zrównoważy pragnienie niskich cen z potrzebą zrównoważonego latania. Inwestycja Ryanaira o ponad 20 miliardów dolarów w nowe samoloty technologiczne będzie miała kluczowe znaczenie dla osiągnięcia tych ambicji. Nowy samolot B737-8200 „Gamechanger” oferuje 4% więcej miejsc, ale zapewnia o 16% mniejsze spalanie paliwa i 40% niższą emisję hałasu, co pomoże Ryanairowi zmniejszyć emisję CO₂ i hałasu w ciągu następnej dekady.

Grupa nadal aktywnie współpracuje z UE, dostawcami paliw i producentami samolotów, aby zachęcić do zrównoważonego wykorzystania paliwa lotniczego (SAF). Współpracujemy z A4E i Komisją UE, aby przyspieszyć reformę Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej, tak abyśmy mogli zminimalizować opóźnienia ATC i wynikające z tego możliwe do uniknięcia zużycie oleju i emisje CO₂. W 2020 r. Ryanair otrzymał (po raz pierwszy) ocenę „B-” w zakresie ochrony klimatu od CDP [1]. Chociaż jest to mocna ocena inauguracyjna, podkreślająca doskonałe wyniki w zakresie ochrony środowiska i zarządzania w Ryanair, Grupa zobowiązuje się do poprawy tego wyniku w ciągu najbliższych 2 lat. W kwietniu Ryanair nawiązał partnerstwo z Trinity College Dublin w Centrum Badań nad Zrównoważonym Lotnictwem, aby przyspieszyć rozwój SAF. Celem Ryanaira jest zasilenie 12,5% swoich lotów za pomocą SAF do 2030 r. To, wraz z inwestycją Grupy w nowe samoloty Gamechanger, pomoże Ryanairowi osiągnąć cel obniżenia emisji CO₂ na pasażera / km o 10% do zaledwie 60 gramów do 2030 r.

PRZEGLĄD BIZNESOWY FY21:

Przychody i koszty

Przychody za 21 rok spadły o 81% do 1,64 mld €, zgodnie ze spadkiem ruchu do zaledwie 27,5 mln z 149 mln (przed Covid-19). Przychody z usług dodatkowych przyniosły solidne wyniki, ponieważ więcej gości wybierało pierwszeństwo wejścia na pokład i zarezerwowane miejsca, co spowodowało wzrost wydatków na pasażera o 11% do prawie 22 EUR. Wyniki finansowe w 21 roku były dobre, spadając o 66%. Ze względu na 81% redukcję ruchu i opóźnień w dostawach samolotów, Grupa odnotowała opłatę z tytułu nieefektywności w wysokości 200 mln EUR na zabezpieczeniach paliwowych i walutowych w roku obrotowym 21.

W minionym roku podjęto znaczną pracę, aby odpowiednio zwiększyć długoterminową pozycję lidera kosztowego Grupy. Proces ten rozpoczął się od znacznych cięć wynagrodzeń kadry kierowniczej wyższego szczebla i anulowania wypłat premii za zarządzanie w roku budżetowym 2021 – w tym roku. Linie lotnicze należące do Grupy wynegocjowały z naszymi pracownikami i ich związkami niewielkie obniżki wynagrodzeń, które minimalizują utratę pracy, ale pozwalają na przywrócenie wynagrodzenia w ciągu 3 do 5 lat w ramach wieloletnich umów o wynagrodzenia. Nasze zespoły ds. rozwoju tras nadal współpracują z partnerami portów lotniczych w całej Europie i wynegocjowały niższe koszty za użytkowanie lotnisk, zachęty do przywrócenia ruchu i rozszerzenie wielu umów dotyczących rozwoju portów lotniczych o niskich kosztach – w tym, na przykład, długoterminowe przedłużenie umów dotyczących rozwoju tanich portów lotniczych w Londyn Stansted (do 2028 r.), Mediolan Bergamo (do 2028 r.) I Bruksela Charleroi (do 2030 r.). W grudniu Grupa zwiększyła mocne zamówienie na B737-8200 Gamechanger ze 135 do 210 samolotów, zapewniając jednocześnie dalsze, skromne zniżki cenowe. Z Boeingiem uzgodniono również rozsądne i uczciwe odszkodowanie za dwuletnie opóźnienia w dostawach tych samolotów. Uważamy, że Gamechanger jeszcze bardziej powiększy różnicę kosztową między Ryanairem a wszystkimi innymi europejskimi liniami lotniczymi przez następną dekadę. Te nowe samoloty mają o 4% więcej miejsc, 16% mniejsze spalanie paliwa i 40% mniejszą emisję hałasu, a także umożliwią Grupie Ryanair wzrost do 200 mln pasażerów rocznie w ciągu następnych 5 lat. Ryanair ma nadzieję odebrać swój pierwszy samolot Gamechanger pod koniec maja i ma we flocie ponad 60 Gamechangerów przed szczytem S.22. Z Boeingiem uzgodniono również rozsądne i uczciwe odszkodowanie za dwuletnie opóźnienia w dostawach tych samolotów. Uważamy, że Gamechanger jeszcze bardziej powiększy różnicę kosztową między Ryanairem a wszystkimi innymi europejskimi liniami lotniczymi przez następną dekadę. Te nowe samoloty mają o 4% więcej miejsc, 16% mniejsze spalanie paliwa i 40% mniejszą emisję hałasu, a także umożliwią Grupie Ryanair wzrost do 200 mln pasażerów rocznie w ciągu następnych 5 lat. Ryanair ma nadzieję odebrać swój pierwszy samolot Gamechanger pod koniec maja i ma we flocie ponad 60 Gamechangerów przed szczytem S.22. Z Boeingiem uzgodniono również rozsądne i uczciwe odszkodowanie za dwuletnie opóźnienia w dostawach tych samolotów. Uważamy, że Gamechanger jeszcze bardziej powiększy różnicę kosztową między Ryanairem a wszystkimi innymi europejskimi liniami lotniczymi przez następną dekadę. Te nowe samoloty mają o 4% więcej miejsc, 16% mniejsze spalanie paliwa i 40% mniejszą emisję hałasu, a także umożliwią Grupie Ryanair wzrost do 200 mln pasażerów rocznie w ciągu następnych 5 lat. Ryanair ma nadzieję odebrać swój pierwszy samolot Gamechanger pod koniec maja i ma we flocie ponad 60 Gamechangerów przed szczytem S.22. O 16% niższe spalanie paliwa i 40% niższa emisja hałasu, co umożliwi Grupie Ryanair wzrost do 200 mln pasażerów rocznie w ciągu najbliższych 5 lat. Ryanair ma nadzieję odebrać swój pierwszy samolot Gamechanger pod koniec maja i ma we flocie ponad 60 Gamechangerów przed szczytem S.22. O 16% niższe spalanie paliwa i 40% niższa emisja hałasu, co umożliwi Grupie Ryanair wzrost do 200 mln pasażerów rocznie w ciągu najbliższych 5 lat. Ryanair ma nadzieję odebrać swój pierwszy samolot Gamechanger pod koniec maja i ma we flocie ponad 60 Gamechangerów przed szczytem S.22.

Bilans i płynność

Bilans pozostaje jednym z najsilniejszych w branży z ratingiem kredytowym BBB (S&P i Fitch), 3,15 mld € w gotówce na dzień 31 marca i ponad 85% floty B737 nie jest obciążona. Od marca 2020 roku Grupa zmniejszyła spalanie gotówki poprzez redukcję kosztów, uczestnicząc w EU Govt. systemy wsparcia płac, anulowanie wykupu akcji i odroczenie nieistotnych nakładów inwestycyjnych. W ciągu ostatniego roku Grupa z powodzeniem pozyskała ok. 1,95 mld € z nowych środków finansowych (w tym 400 mln euro emisji akcji, 850 mln euro obligacji i 600 mln funtów CCFF), a środki pieniężne zostały dodatkowo zwiększone dzięki zwrotom kosztów dostawcom w ciągu roku. Ta siła finansowa umożliwia Grupie wykorzystanie wielu możliwości rozwoju, które będą dostępne po Covid-19.

WŁASNOŚĆ I KONTROLA W UE PO BREXITU:

Jak wcześniej informowano, Ryanair ograniczył prawa głosu akcjonariuszy spoza UE (obecnie w tym obywateli Wielkiej Brytanii) od 1 stycznia 2021 r., Aby chronić swoje unijne licencje lotnicze po Brexicie. Długotrwały zakaz kupowania akcji zwykłych Ryanaira przez obywateli spoza UE obejmuje teraz również obywateli Wielkiej Brytanii, co zapewni stały wzrost udziału Spółki w UE (obecnie ok. 1/3 praw ekonomicznych, ale 100% praw głosu). Oczekujemy, że ograniczenia te będą obowiązywać w dającej się przewidzieć przyszłości, aż równowaga na korzyść udziałowców z UE zostanie przywrócona lub UE i Wielka Brytania uzgodnią mniej restrykcyjny system własności i kontroli linii lotniczych niż obecna zasada 50% + obywatelstwa, która pochodzi z lat czterdziestych XX wieku. . Tymczasem obywatele Wielkiej Brytanii i inni inwestorzy spoza UE mogą nadal inwestować tylko w ADR, które są notowane na NASDAQ.

PERSPEKTYWY:

FY22 nadal stanowi wyzwanie, a niepewność co do tego, kiedy i gdzie zostaną złagodzone blokady Covid i ograniczenia podróży. Grupa spodziewa się znacznego ograniczenia ruchu w I kwartale do 5–6 mln gości. Przy bardzo bliskiej krzywej rezerwacji widoczność na pozostałą część roku finansowego 22 jest bliska zeru, chociaż rezerwacje znacznie wzrosły z bardzo niskiego poziomu od 1 tygodnia kwietnia. W związku z tym obecnie niemożliwe jest przedstawienie miarodajnych wskazówek na rok budżetowy 22. Jednak, zgodnie z niedawnymi ogłoszeniami, uważamy, że ruch w roku budżetowym 22 będzie prawdopodobnie zbliżał się do dolnej granicy naszego wcześniej kierowanego zasięgu od 80 do 120 metrów pasażerów. Uważamy również (ostrożnie), że prawdopodobny wynik roku finansowego 22 jest obecnie bliski progu rentowności – zakładając, że udane wprowadzenie szczepionek tego lata pozwoli na szybkie poluzowanie europejskiego rządu.

Spoglądając poza kryzys Covid-19 i pomyślne zakończenie wprowadzania szczepień, Grupa Ryanair spodziewa się znacznie lepszej podstawy kosztowej i bardzo mocnego bilansu. Skorzystamy również na obniżonych kosztach floty przez następną dekadę, ponieważ będziemy przyjmować więcej dostaw naszych samolotów B737 „Gamechanger”, co znacznie poprawi przychody dzięki 4% większej liczbie miejsc, przy jednoczesnym znacznym obniżeniu kosztów jednostkowych, zwłaszcza paliwa. Umożliwi to Grupie finansowanie niższych taryf i wykorzystanie wielu możliwości wzrostu i udziału w rynku, które są obecnie dostępne w całej Europie, zwłaszcza tam, gdzie konkurencyjne linie lotnicze znacznie ograniczyły przepustowość lub zawiodły. Grupa spodziewa się skorzystać na silnym odbiciu stłumionego popytu na podróże w drugiej połowie 2021 r., i oczekuje powrotu do wzrostu sprzed wprowadzenia Covid latem 2022 r. z pomocą samolotu Gamechanger i nowych baz (w tym niedawno ogłoszonych w Billund, Rydze, Sztokholmie, Zadarze i Zagrzebiu). Ryanair jest zaangażowany w zapewnianie tego wzrostu w sposób przyjazny dla środowiska (co zmniejsza zarówno zużycie paliwa, jak i emisję CO per na pasażera), jednocześnie poprawiając swoją wiodącą w branży obsługę klienta i satysfakcję klienta.

[1] CDP – Carbon Disclosure Project to niezależna globalna organizacja non-profit zajmująca się raportowaniem środowiskowym.

Ryanair

Polska-IE: Udostępnij
Met Éireann ostrzeg
Planowanie zmian mus
EnglishIrishPolishRussian
EnglishIrishPolishRussian