Ryanair zadowolony z werdyktu Trybunału Unii Europejskiej

Ryanair z zadowoleniem przyjął orzeczenie Trybunału UE w sprawie włoskiej pomocy państwa w sprawie dyskryminującej pomocy państwa faworyzującej włoskie linie lotnicze w stosunku do innych linii lotniczych z UE. 

Włoski rząd przyznał pakiet pomocowy w wysokości 130 mln euro, ale tylko liniom lotniczym posiadającym koncesję na prowadzenie działalności wydaną przez Włochy.

Podczas gdy kryzys Covid-19 spowodował poważne szkody dla wszystkich linii lotniczych, wiele rządów krajowych, w tym Włochy, pospiesznie wprowadziło dyskryminujące programy dotacji ograniczone do ich własnych byłych przewoźników flagowych, ignorując inne linie lotnicze, które wnoszą wkład w gospodarkę i łączność w Unii Europejskiej. 

Ryanair jest największą włoską linią lotniczą, ale został wykluczony przez włoski rząd z tych programów. Ryanair odwołał się od zgody Komisji Europejskiej na te nielegalne dotacje do Trybunału UE w 2021 roku.

Wyrok, będący kontynuacją niedawnego unieważnienia przez Trybunał UE nielegalnych zezwoleń Komisji Europejskiej na pakiet pomocowy o wartości 6 miliardów euro dla Lufthansy i 1 miliarda euro dla SAS, jest zwycięstwem rynku wewnętrznego UE i potępia władze Komisji Europejskiej, czyli podejście do masowego i dyskryminacyjnego ratowania przez państwa członkowskie UE znajdujących się w trudnej sytuacji przewoźników flagowych.

Rzecznik Ryanair powiedział:

– Jednym z największych osiągnięć UE jest stworzenie jednolitego rynku transportu lotniczego.  Zatwierdzenie przez Komisję Europejską programu pomocy ograniczonego do linii lotniczych posiadających koncesję na prowadzenie działalności wydaną przez państwo włoskie, było sprzeczne z podstawowymi zasadami prawa unijnego. Ten wyrok potwierdza, że ​​Komisja musi działać jako strażnik równych szans w transporcie lotniczym i nie może zatwierdzać dyskryminującej pomocy państwa pod presją polityczną ze strony rządów krajowych. Interwencja Trybunału jest triumfem uczciwej konkurencji i konsumentów w całej UE. Podczas pandemii Covid-19 przewoźnikom flagowym UE przekazano ponad 40 miliardów euro w dyskryminujących subsydiach państwowych. O ile nie zostanie to zatrzymane przez sądy UE zgodnie z orzeczeniem, ten szał pomocy państwa zakłóci rynek na nadchodzące dziesięciolecia. Wyjście Europy z kryzysu Covid-19 z funkcjonującym jednolitym rynkiem, zależy od umożliwienia liniom lotniczym konkurowania na równych warunkach.  Niezakłócona konkurencja eliminuje nieefektywność i przynosi korzyści konsumentom dzięki niskim cenom i możliwości wyboru. Z drugiej strony nieuzasadnione dotacje sprzyjają nieefektywności i szkodzą konsumentom przez dziesięciolecia.

Bogdan Feręc

Źr: Ryanair

Image by Kelvin Stuttard from Pixabay

© POLSKA-IE: MATERIAŁ CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM.
ZNAJDŹ NAS:
Nie żyje Tina Turne
Rząd musi wspierać