Ryanair z zadowoleniem przyjmuje orzeczenia sądowe UE w sprawie pomocy państwa dla Air France-KLM i TAP

Ryanair z zadowoleniem przyjął orzeczenia Sądu UE, zgodnie z którymi środki pomocy państwa faworyzujące Air France-KLM i TAP naruszają prawo Unii Europejskiej. 

Poniżej przedstawiono ogromne kwoty pomocy państwa otrzymanej przez każdą linię lotniczą:

Linia lotnicza:€:
Air France-KLM3,4 mld
KRAN1,2 mld

Podczas gdy kryzys Covid-19 wyrządził szkody wszystkim liniom lotniczym, które mają wpływ na gospodarkę i łączność Holandii i Portugalii, rządy tych krajów zdecydowały się wspierać tylko swoich narodowych przewoźników. Ryanair odwołał się od zatwierdzenia przez Komisję Europejską tych nielegalnych dotacji państwowych i skierował sprawę do Sądu UE, co miało miejsce w 2020 r.

Rzecznik Ryanaira powiedział:

– Jednym z największych osiągnięć UE jest utworzenie jednolitego rynku transportu lotniczego. Zgoda Komisji Europejskiej na pomoc państwa dla Air France-KLM i TAP była sprzeczna z podstawowymi zasadami prawa UE i odwróciła czas w procesie liberalizacji transportu lotniczego, nagradzając nieefektywność i zachęcając do nieuczciwej konkurencji. Podczas pandemii Covid-19 przewoźnikom państwowym UE przekazano ponad 30 mld euro w postaci dyskryminujących dotacji państwowych. Ten szał pomocy państwa, o ile nie zostanie zatrzymany przez sądy UE zgodnie z dzisiejszymi orzeczeniami, zakłóci rynek na dziesięciolecia. Jeśli Europa ma wyjść z tego kryzysu z funkcjonującym jednolitym rynkiem, linie lotnicze muszą mieć możliwość konkurowania na równych zasadach. Orzeczenia w 2 z ponad 20 odwołań wniesionych dotychczas do Sądu są ważnym zwycięstwem konsumentów i konkurencji.

Wybiórcze podejście Komisji Europejskiej do pomocy państwa od początku kryzysu Covid-19 umożliwiło państwom członkowskim wystawianie nieograniczonych czeków dla nieefektywnych przewoźników flagowych zombie w imię zanikającego prestiżu narodowego. Komisja Europejska pośpiesznie zatwierdziła ponad 30 miliardów euro dyskryminującej pomocy państwa od początku kryzysu. 

Poniżej przedstawiono dyskryminujące dotacje państwowe udzielane przez państwa członkowskie UE lub planowane do ich przyznania:

Air France-KLM14,4 mld €
Lufthansa Group11 mld €
Alitalia3,5 mld €
SAS1,3 mld €
KRAN1,6 mld €
Finnair1,2 mld €
Norwegian0,8 mld €
LOS0,65 mld €
Kondor0,6 mld €
Air Europa0,5 mld €
 –

Opr: Bogdan Feręc

Źr: ryanair

Polska-IE: Udostępnij
W Londynie nie ma ju
Można poczynić pos
EnglishIrishPolishRussian
EnglishIrishPolishRussian