Ryanair podał Irlandię do sądu

Irlandzki przewoźnik Ryanair wystąpił do Sądu Najwyższego z powództwem przeciwko irlandzkiemu rządowi, a podstawą są „niekonstytucyjne środki dotyczące podróżowania”.

We wniosku Ryanair domaga się zniesienia ograniczeń podróży, które wprowadzone zostały wraz z początkiem lipca, co w ocenie prawników irlandzkiego przewoźnika, „jest nieproporcjonalne ingerencją w sprawy jednostki oraz szkodliwe jest dla samej linii ze względów biznesowych”. Ryanair zakwestionował także przepisy dotyczące podróży zagranicznych, które wprowadzone zostały 21 lipca, co oznacza, że nie zgadza się, aby tzw. zielona lista, dotyczyła tylko wybranych państw. Jednocześnie Ryanair chciałby zniesienia zasady odbywania wyłącznie istotnych podróży międzynarodowych, co również ma związek z prawem do swobodnego poruszania się w ramach UE oraz ze względów ekonomicznych.

Prawnicy Ryanair podważyć mają również dwutygodniowy okres kwarantanny po przyjeździe na wyspę.

W uzasadnieniu, jakie złożone zostało wraz z wnioskiem, znalazł się zapis, iż „środki, jakie zostały wprowadzone, mają charakter obowiązkowy, ale nie zostały przyjęte lub zatwierdzone przez Oireachtas”, więc są rozporządzeniami, chociaż mają skutek aktów prawnych, czyli ustaw. Ryanair jest zdania, że ograniczenia wprowadzone przez rząd, niezgodne są z ustawami o bezpieczeństwie zdrowotnym z 1970 i 2020 oraz Europejską Konwencją Praw Człowieka i Europejską Kartą Praw Podstawowych. Jednocześnie prawnicy Ryanair dodają, że wprowadzając ograniczenia, rząd bezprawnie naruszył prerogatywy ustawodawcze Oireachtas i naruszył artykuły 6, 40 i 15.2 Konstytucji.

Sprawa przed Sądem Najwyższym toczy się z powództwa wniesionego przez firmę Ryanair przeciwko Urzędowi Premiera i Urzędowi Prokuratora Generalnego, a stroną w tej sprawie będzie też Aer Lingus Ltd.

Sprawę prowadzi sędzia Charles Meenan, który po przyjęciu wniosku w formule ex-parte, czyli przy udziale tylko jednej strony, zadecydował, o odroczeniu jej do połowy sierpnia, by wszystkie zainteresowane strony, mogły zapoznać się z pozwem i przygotować do rozprawy wstępnej.

Bogdan Feręc
Źr: RTE

Polska-IE: Udostępnij...
Koalicja straci wię
Lisa Smith bez ławy
EnglishIrishPolishRussianSpanish
EnglishIrishPolishRussianSpanish