Ryanair i Trinity College uruchamiają SAF Center Ryanair, zobowiązuje się do osiągnięcia celu 12,5% JPK do 2030 r.

Trinity College Dublin we współpracy z Ryanair, najbardziej ekologiczną linią lotniczą UE, ogłosił otwarcie Centrum Badań nad Zrównoważonym Lotnictwem Ryanair. 

Ta przełomowa inicjatywa – pierwsza tego rodzaju w Irlandii – jest możliwa dzięki darowiźnie w wysokości 1,5 mln euro, którą Trinity wykorzysta na zainicjowanie multidyscyplinarnego zespołu badawczego, który zaangażuje się w najlepsze w swojej klasie badania nad zrównoważonymi paliwami lotniczymi, zerową emisją dwutlenku węgla, w tym w systemy napędowe statków powietrznych i mapowanie hałasu. Wiedza posłuży za podstawę polityki zarówno UE, jak i rządów międzynarodowych, w zakresie uczynienia lotnictwa zrównoważonym pod względem środowiskowym i ekonomicznym, a także przekieruje przyszłe inwestycje przemysłu lotniczego na zrównoważony rozwój. Projekt, w którym zatrudnionych będzie sześć osób, ma się rozpocząć latem 2021 roku.

Ryanair uważa, że ​​lotnictwo musi odgrywać wiodącą rolę w przeciwdziałaniu zmianom klimatycznym i kładzie większy nacisk na łagodzenie wpływu swojej działalności na środowisko. Celem Ryanaira do 2030 roku jest zasilenie 12,5% swoich lotów zrównoważonymi paliwami lotniczymi. To, wraz z inwestycją w nowy samolot Boeing „Gamechanger”, znacznie ograniczy emisję CO2 i hałasu w ciągu następnej dekady.

Zrównoważony rozwój i technologie niskoemisyjne są kluczowym elementem nowej generacji wiedzy w Trinity. Partnerstwo to stanie się częścią E3 – inicjatywy w zakresie inżynierii, środowiska i nowych technologii w Trinity College Dublin, który zajmuje się złożonymi, globalnymi problemami, takimi jak te, z którymi boryka się przemysł lotniczy. Badanie Gold Standard będzie miało na celu opracowanie zrównoważonych rozwiązań dla przemysłu dążącego do rentownej, neutralnej pod względem emisji dwutlenku węgla przyszłości, z bardziej ekologicznymi ofertami dla swoich klientów i przyjazną dla życia planetą dla wszystkich.

Centrum Badań Zrównoważonego Lotnictwa Ryanair przyspieszy trzy kluczowe obszary badań:

  1. Zrównoważone paliwa lotnicze
  2. Układy napędowe statków powietrznych o zerowej zawartości węgla
  3. Mapowanie hałasu dla flot samolotów o niskim poziomie hałasu

Dyrektor ds. zrównoważonego rozwoju w Ryanair Thomas Fowler powiedział: 

Te 1,5 mln euro darowizny od Ryanair na pomoc w otwarciu pierwszego irlandzkiego Centrum Badań nad Zrównoważonym Lotnictwem to niezwykle ekscytujący projekt i ważny filar naszych celów środowiskowych, wspierający nasz cel polegający na zasilaniu 12,5% lotów paliwami lotniczymi zgodnymi z zasadami zrównoważonego rozwoju do 2030 r. Jako największa w Europie z linii lotniczych, mamy obowiązek zminimalizować nasz wpływ na środowisko, uczynić latanie bardziej ekologicznym i poprowadzić naszą branżę w kierunku bardziej zrównoważonego sposobu latania, przy jednoczesnym utrzymaniu niskich i przystępnych cen dla wszystkich rodzin w UE. To partnerstwo z Trinity College Dublin ma na celu informowanie i usprawnianie przyszłych inwestycji przemysłu lotniczego w celu zapewnienia neutralnej pod względem emisji dwutlenku węgla przyszłości dla lotnictwa i redukcji hałasu poprzez inwestycje w nowe technologie. Z niecierpliwością czekamy na współpracę z profesorem nadzwyczajnym Stephenem Dooleyem, profesorem Stephenem Spence i ich zespołami, ponieważ angażują się oni w poszukiwane badania dotyczące zrównoważonych paliw lotniczych, systemów napędowych statków powietrznych o zerowej emisji dwutlenku węgla i mapowania hałasu dla flot samolotów o niskim poziomie hałasu. Przemysł będzie miał wiedzę potrzebną do śmiałego inwestowania w zrównoważone paliwa i technologie.

Dr Patrick Prendergast rektor Trinity College w Dublinie powiedział:

– Krytyczna potrzeba, aby ludzkość sprostała wielkiemu wyzwaniu naszych czasów – zmianom klimatycznym – wymaga nowego myślenia na każdym froncie. Badania naukowe i technologiczne mają do odegrania kluczową rolę w znalezieniu zrównoważonych rozwiązań dla lepszego świata, a E3 jest dalekowzroczną odpowiedzią Trinity na to zapotrzebowanie. Korzystając z pojawiających się technologii, nasze multidyscyplinarne zespoły naukowców i inżynierów w  nowym Centrum Badań Zrównoważonego Lotnictwa Trinity zajmą się ważnymi kwestiami, takimi jak zmniejszenie emisji samolotów za pomocą zrównoważonych paliw lotniczych, napędu elektrycznego i zmniejszonego hałasu. Z przyjemnością witamy na pokładzie Ryanair, który zobowiązał się do bycia najczystszymi i najbardziej ekologicznymi liniami lotniczymi w Europie, gdy odkrywamy te ekscytujące nowe horyzonty. 

Zdj: od lewej do prawej: Neil Sorahan, CFO Ryanair Group; Thomas Fowler, dyrektor ds. Zrównoważonego rozwoju, Ryanair DAC; Dr Patrick Prendergast, rektor Trinity College w Dublinie.

Opr: Bogdan Feręc

Źr: Ryanair

Polska-IE: Udostępnij
Caroline ma dosyć r
Minimalne ceny jedno
EnglishIrishPolishRussian
EnglishIrishPolishRussian