Ryanair dołącza do inicjatywy „Fueling Flight Initiative”

Irlandzki przewoźnik zobowiązał się w związku z decyzją, do wspierania zrównoważonych paliw lotniczych na rzecz neutralnej pod względem emisji dwutlenku węgla przyszłości.

Ryanair ogłosił, że przyłączył się do ambitnego programu Fueling Flight Initiative” i zobowiązał do wspierania inicjatywy Sustainable Aviation Fuels (SAF), jako istotnego elementu w celu osiągnięcia zerowej emisji dwutlenku węgla w przemyśle lotniczym.

Ta ambitna inicjatywa zawiera zalecenia dotyczące aspektów zrównoważonego rozwoju przy opracowywaniu polityki UE wspierającej SAF. Wraz z grupami ekologicznymi, innymi liniami lotniczymi i organizacjami badawczymi, grupa zbiera się w celu osiągnięcia konsensusu w sprawie niezbędnych polityk przejścia na latanie neutralne pod względem emisji dwutlenku węgla.

Dyrektor Ryanaira ds. zrównoważonego rozwoju Tom Fowler powiedział:

– Cieszymy się, że możemy dołączyć do inicjatywy „Fueling Flight Initiative”. Zrównoważone paliwa lotnicze są kluczowym elementem wysiłków linii lotniczych na drodze do neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla. Przejrzyste i przyszłościowe ramy regulacyjne dla SAF mogą wspierać i wyposażać linie lotnicze w ich walce ze zmianami klimatycznymi, a my jesteśmy dumni, że możemy być częścią tej inicjatywy. Dane środowiskowe Ryanaira mówią same za siebie. Nasza polityka środowiskowa obejmuje inwestycje w nowe i bardziej wydajne samoloty, wsparcie badań nad SAF, eliminację nienadających się do recyklingu tworzyw sztucznych w ciągu 5 lat oraz udział w zweryfikowanych projektach dotyczących emisji dwutlenku węgla zasilanych z darowizn klientów Ryanair. Dzięki tej nowej inicjatywie robimy kolejny krok w kierunku osiągnięcia naszych celów dekarbonizacji i szerszych celów zrównoważonego rozwoju ONZ.

Pete Harrison, dyrektor wykonawczy ds. polityki klimatycznej UE Europejskiej Fundacji Klimatycznej, stwierdził natomiast:

– ECF jest zachwycona, że ​​Ryanair przyłączył się do tej inicjatywy. Europa musi zagwarantować, że przyszłe strategie polityczne będą promować tylko najbardziej zrównoważone paliwa w celu ograniczenia wpływu lotnictwa na klimat, a UE musi unikać powtarzania błędów z przeszłości. Obecna dyrektywa w sprawie odnawialnych źródeł energii nie gwarantuje, że paliwa używane w Europie spełniają standardy zrównoważonego rozwoju pożądane przez społeczeństwo obywatelskie ani wiodące linie lotnicze. W ramach inicjatywy „Fueling Flight Initiative” firmy lotnicze, organizacje badawcze i grupy środowiskowe osiągnęły obecnie porozumienie w tej ważnej kwestii, a my proponujemy wspólne wytyczne dotyczące minimalizowania wpływu na środowisko. Decydenci powinni wziąć to pod uwagę podczas definiowania ram politycznych, które są uczciwe, przystępne cenowo i spełniają najwyższe standardy zrównoważonego rozwoju bez kompromisów.

Opr: Bogdan Feręc

Źr: Ryanair/EU

Polska-IE: Udostępnij
Zielono mi. Ambasada
Poseł apeluje do rz
EnglishIrishPolishRussian
EnglishIrishPolishRussian