Rozwód został zatwierdzony

Po dziesiątkach lat obecności w Unii Europejskiej Wielka Brytania opuszcza unijne struktury, a stanie się to dzisiaj o godzinie 23:00 naszego czasu.

Nie można nie doceniać wkładu, jaki w powojenną Europę wniosła Wielka Brytania, a jej gospodarka, napędzała przecież tę część świata. Drogi jednak się rozeszły, premier Boris Johnson umowę handlową podpisał, tę również zatwierdził Westminster, więc nic nie stoi na przeszkodzie, aby sztandar Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Brukseli wyprowadzić.

Obecnie, co będzie formalnością, umowa przyjęta przez brytyjski parlament, czeka tylko na podpis królowej Elżbiety II, a ta swoją ręką przypieczętować ma dokument dzisiaj. Będzie to właściwie ostateczne potwierdzenie rozstania.

Głębsza współpraca Wielkiej Brytanii z Europą datuje się jednak również na lata przed przystąpieniem Królestwa do Unii Europejskiej, bo Brytyjczycy należeli do Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali utworzonej przez Francję, kraje Beneluksu i Włochy, z której wyszli w 1952 roku, a w 1955 roku, zrezygnowali z negocjacji w celu rozszerzenia zakresu tego ciała. Następnie Wielka Brytania w 1961 roku występuje o członkostwo w EWG, co staje się początkiem dłuższej drogi do wstąpienia do Unii Europejskiej.

Powołanie Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej datuje się na 28 marca 1957 roku, a formalnie EWG utworzone zostaje 1 stycznia 1958 roku, a traktat z Maastricht, powołuje 7 lutego 1992 roku Unię Europejską, ta oficjalnie staje się Unią 1 listopada 1993 roku.

Wiele przekazów historycznych mówi również, że Albion, od zawsze był krnąbrny wobec europejskich wspólnot, bo swoje odmienne poglądy na wiele kwestii, prezentował już w czasach, kiedy należał do Wspólnoty Węgla i Stali, następnie EWG, a później do Unii Europejskiej.

„Teraz”, mają już pełną swobodę i będą mogli, dowolnie kształtować swoją politykę gospodarczą i współpracować z Unią Europejską, wciąż prezentując samolubne wielkomocarstwowe oblicze.

Bogdan Feręc

Źr: The Times

Polska-IE: Udostępnij
Zdaniem premiera
Partia Pracy chce sz
EnglishIrishPolishRussian
EnglishIrishPolishRussian