Rozszerzenie pomocy dla małych i mikro firm

Minister stanu ds. promocji handlu Robert Troy z zadowoleniem przyjął rozszerzenie kwalifikowalności do programu pomocy dla małych firm o wartości 60 mln EUR dla COVID (SBASC), aby objąć przedsiębiorstwa działające w lokalu niepodlegającym opodatkowaniu, takim jak firma domowa lub podwórko. 

Tánaiste (wicepremier), wznawia również program pomocy dla mikroprzedsiębiorstw, aby nasze najmniejsze firmy, te o obrotach poniżej 50 000 euro, mogły ubiegać się o dotację w wysokości 1000 euro na pokrycie kosztów stałych.

Minister stanu ds. promocji handlu Robert Troy powiedział:

– Perspektywy są obiecujące, ponieważ wkraczamy teraz we wczesne etapy ożywienia, ale kluczowym elementem naszego ożywienia gospodarczego jest społeczność małych i mikroprzedsiębiorstw. Wiemy, że firmy w całym kraju nadal odczuwają wpływ Covid-19 na ich normalną działalność. Z zadowoleniem przyjmuje się rozszerzenie kryteriów kwalifikowalności SBASC na osoby pracujące w lokalach niepodlegających opodatkowaniu oraz wznowienie wsparcia dostępnego dla naszych mikroprzedsiębiorstw w ramach Programu Pomocy dla Mikroprzedsiębiorstw, o które zabiegałem wraz z moimi współpracownikami. Oba programy są skromne, ale pomogą w pokryciu części ich stałych kosztów stałych. Będę nadal współpracował z moimi kolegami z rządu, aby mieć pewność, że odpowiadamy na potrzeby naszych najmniejszych przedsiębiorstw, a aktualizacja ogłoszonych obecnie programów zapewni pewien poziom pomocy tym, którzy jej najbardziej potrzebują. Oprócz innych programów rządowych i odpowiedzi regulacyjnych, które są obecnie w toku, chcę, aby małe i mikroprzedsiębiorstwa wiedziały, że jesteśmy zobowiązani do wspierania ich długoterminowej rentowności.

Opr: Bogdan Feręc

Źr: Fianna fail

Polska-IE: Udostępnij
EnglishIrishPolishRussian
EnglishIrishPolishRussian