Rozpoczynają się prace związane z podniesieniem kar za ataki na policjantów

Jak wcześniej zapowiadano, Departament Sprawiedliwości przygotował zmiany prawne, które podnosić mają zakres kar maksymalnych za ataki na funkcjonariuszy publicznych, a przede wszystkim na policjantów.

Pełniący obowiązki ministra sprawiedliwości Simon Harris wystąpi dzisiaj do rządu o wydanie zgody na zwiększenie kar, jakie nakładane będą na osoby, które dopuszczają się napaści na członków Gardy i innych pracowników publicznych oraz służb ratunkowych. W zmianach minister Harris zaproponował, aby wyższe kary dotyczyły również taranowania pojazdów policyjnych i należących do służb państwowych.

Minister zaproponować ma dzisiaj, żeby karę za czyn napaści lub utrudniania pracy policji podnieść z 7 do 12 lat pozbawienia wolności, a projekt ustawy trafić ma bezzwłocznie, o ile zostanie przyjęty przez rząd do prac w Seanad, co powinno stać się dzisiaj.

Nowelizacją przepisów zajmowały się już wcześniej komisje rządowe i parlamentarne, zgłoszono i naniesiono szereg poprawek, a po ich przyjęciu Departament Sprawiedliwości przygotował ostateczną wersję przepisów.

Jak poinformuje dzisiaj Radę Ministrów Simon Harris, wyższe kary za przestępstwa wobec funkcjonariuszy państwowych dotyczyć będą napaści na pracowników Gardy, służb ratunkowych, w tym personelu szpitali, funkcjonariuszy więziennych, strażaków, personel i załogi karetek pogotowia oraz członków Sił Obronnych.

Minister Harris poprosi też gabinet, aby wydał swoją zgodę na przedłużenie przepisów o sprzedaży i spożywaniu alkoholu na zewnątrz, a przepis ten musi być przedłużany, co pół roku. Taka zasada może zniknąć po przyjęciu nowelizacji do ustawy o sprzedaży alkoholu, jednak najwcześniej konkretne propozycje zmian pojawią się jesienią tego roku.  

Minister Simon Coveney wniesie pod obrady rządu propozycję zmiany ustawy o pracownikach sezonowych, a jej celem będzie wzmocnienie praw pracowniczych i możliwość przenoszenia zezwoleń na pracę przez pracowników sezonowych spoza UE na innych pracodawców, którzy mogą z takich korzystać.

Bogdan Feręc

Źr: RTE

Fot: Tomasz Szustek

© POLSKA-IE: MATERIAŁ CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM.
ZNAJDŹ NAS:
Spotlight on Ukraine
Spotkanie ministrów