Rozmowy postępują, ale rozbieżności pozostały

Bez szczególnych postępów zakończyła się czterodniowa runda negocjacyjna pomiędzy Unią Europejską a Wielką Brytanią.

Niemniej jednak obaj główni negocjatorzy stwierdzili, że sprawy zaczynają iść w dobrym kierunku, chociaż pozostało wiele rozbieżności, a rozmowy należy kontynuować, by możliwe było zbliżenie stanowisk. W oświadczeniu głównego negocjatora ds. brexitu z ramienia UE Michela Barnier czytamy, iż „pozostały poważne rozbieżności”, ale poczyniono niewielki postęp.

Wypowiedź Michela Barnier potwierdza główny negocjator strony brytyjskiej David Frost, który podkreślił, że „różnice istnieją w wielu istotnych kwestiach”. Frost dodał, iż rozmowy były „konstruktywne i przydatne”.

W wypowiedzi Michela Barnier pojawiły się także słowa, które już wcześniej prezentowane były, jako oficjalne stanowisko UE, a w tych podkreśla się, że blok unijny oczekuje „silnych gwarancji dla równych warunków działania, w tym dotyczących pomocy państwa w celu zapewnienia otwartej i uczciwej konkurencji między przedsiębiorstwami, wyważonych i zrównoważonych oraz długoterminowych rozwiązań dla europejskich rybaków, a także nadrzędnych ram instytucjonalnych i skutecznych mechanizmów rozstrzygania sporów”.

David Frost wyraził nadzieję, iż o ile rozmowy toczyć się będą nadal w takiej atmosferze, to możliwe jest osiągnięcie porozumienia do końca lipca, a przynajmniej stworzenia ram porozumienia.

Obie strony w optymistycznym tonie mówiły o zakończonych o jeden dzień wcześniej negocjacjach, co może dawać nadzieję, że porozumienie zostanie osiągnięte, chociaż do tego jest jeszcze bardzo daleko.

Bogdan Feręc

Źr. gł./Zdj: RTE

Polska-IE: Udostępnij...
Ponad milion osób k
Rozmowa w ramach SAR
EnglishIrishPolishRussianSpanish
EnglishIrishPolishRussianSpanish