Rośnie skala nielegalnych składowisk śmieci

Od początku wprowadzenia zasad izolacji domowej, w całym kraju władze lokalne informują o wzroście ilości nielegalnie wyrzucanych śmieci, a właściwie nie wiadomo, dlaczego tak się dzieje.

Najwięcej nielegalnych składowisk odkryto w Dublinie i tam zjawisko nasiliło się najbardziej, a stołeczne władze informują, że okrywanych jest o 50% więcej nielegalnych składowisk, niż mało to miejsce jeszcze w styczniu i lutym tego roku. Włodarze miast informują, że takie zjawisko jest po pierwsze niepokojące, a po drugie niezrozumiałe, bo przecież firmy, które zajmują się odbieraniem odpadów, działają cały czas, więc nie ma powodu, aby śmieci trafiały do parków i zaułków, gdzie są odnajdywane.

Władze samorządowe wysnuły też wniosek, iż powodem jest nadmierna produkcja odpadów, czyli znacznie więcej trafia do koszy, a właściciele domów, aby oszczędzić na opłatach związanych z ich wywozem, pozbywaj się śmieci nielegalnie.

Dublin – 29,04,2020

Jeden z radnych z Galway, były burmistrz Noel Larkin, z którym rozmawiałem w środę wieczorem, przyznał, że powód może być jeszcze jeden, a oznacza, że wiele gospodarstw domowych, nie ma podpisanych umów na odbiór śmieci. To z kolei oznacza, że do tej pory, pozbywali się ich, wyrzucając odpady do koszy, które wynajmowane są przez okoliczne firmy, w tym sklepy oraz punkty usługowe. Po zamknięciu zakładów odcięto do nich dostęp, a to sugeruje, że dlatego śmieci trafiają do przestrzeni publicznej.

Radny Larkin powiedział, że na najbliższym posiedzeniu Rady Miasta Galway złoży wniosek, a w tym będzie postulował przeprowadzenie w mieście szerokiej kontroli wszystkich domów, by sprawdzić, czy zgodnie z przepisami, gospodarstwa realizują postanowienia ustawy o obowiązku posiadania umowy na wywóz odpadów domowych i w jakiej formie jest to realizowane. Jak dodał radny z Galway, właściciele domów bez umów, lub z umowami, które będą budzić wątpliwości inspektorów, mogą narazić się na odpowiedzialność karną, ponieważ za brak umowy z firmą oczyszczani, grozi mandat lub wniosek o ukaranie przez sąd.

Bogdan Feręc

Źr/Zdj: DCC/Inf. własna

Polska-IE: Udostępnij...
Więcej ofiar wypadk
Co słychać w liśc
EnglishIrishPolishRussianSpanish
EnglishIrishPolishRussianSpanish