Rośnie ilość wstrzymanych zasiłków pandemicznych

Departament Ochrony Socjalnej poinformował o dochodzeniach, jakie prowadził i prowadzi, w sprawach o możliwość wyłudzenia zasiłków dla pandemicznych bezrobotnych.

Do tej pory ustalono, że zasiłki próbowało wyłudzić prawie 18 500 osób, a te mogły oszukać Skarb Państwa na kwotę przekraczającą 15 milionów euro. Dotychczas Departamentowi Ochrony Socjalnej udało się odzyskać ponad 4,3 mln €, które powędrowały na konta osób nieuprawnionych do ich otrzymania. Urzędnicy Departamentu powiedzieli też, że ogółem, od chwili wprowadzenia płatności socjalnych związanym z Covid-19, odmówili wypłaty 88 200 osobom, co ujawniono na podstawie ustawy o wolnym dostępie do informacji.

Większość osób, którym Departament Ochrony Socjalnej udowodnił, iż bezpodstawnie pobierają zasiłek, zgodziła się na dobrowolny zwrot pobranych kwot, chociaż w części przypadków należało użyć innej argumentacji i dopiero słowa o skierowaniu wniosku do sądu, stały się podstawą do podjęcia decyzji o zwrocie nienależnie pobranych pieniędzy. Jak dodaje the Department of Social Protection już 5300 osób oddało całość pieniędzy, jakie pobrały, a ogólna kwota wyniosła 4,37 mln €.

Rzecznik Sinn Féin ds. ochrony socjalnej Claire Kerrane, która skomentowała tę sprawę, powiedziała, że „liczby są alarmujące”.

Posłanka Claire Kerrane:

– Musimy wiedzieć, dlaczego płatności zostały odwołane po ich otrzymaniu, a także musimy upewnić się, że tam, gdzie departament poszukuje ludzi do spłaty, spłaty te są dokonywane w sposób uczciwy. Żadna z tych osób nie ubiegała się o PUP ze względu na nią, a przecież bardzo dużo ludzi cierpi finansowo.

Wszystkie przypadki podejrzenia oszustwa są badane przez specjalną jednostkę dochodzeniową Departamentu, w której skład wchodzi Garda. Według Departamentu Ochrony Socjalnej liczba osób otrzymujących płatność PUP spadła o 12 100 w ciągu ostatniego tygodnia do 262 500 i tyle osób otrzymuje obecnie Pandemic Unemployment Payment.

Bogdan Feręc

Źr: Dept. of Social Protection/Sinn Fein

Polska-IE: Udostępnij
EnglishIrishPolishRussian
EnglishIrishPolishRussian