Rośnie ilość skarg na irlandzkich policjantów

Życie, chociaż obecnie znacznie wolniej, ale toczy się dalej, więc rząd zajmuje się też innymi sprawami, które nie mają związku z pandemią.

Tak stało się na wczorajszym posiedzeniu gabinetu, na którym minister sprawiedliwości Charlie Flanagan przedstawił raport o ilości skarg, jakie w ubiegłym roku wpłynęły na funkcjonariuszy Gardy. Jak się okazuje, wskaźniki zaczynają wzrastać, a głównym powodem doniesień na policjantów miało być ich zachowanie i niewspółmierne środki, jakie stosowali wobec osób, z jakimi mieli do czynienia.

Rosnące niezadowolenie w społeczeństwie wynikać ma też z faktu, iż funkcjonariusze An Garda Siochána częściej stosowali środki przymusu bezpośredniego i używali siły wobec osób, które zatrzymywali lub aresztowali.

Do Garda Síochána Ombudsman Commission (GSOC), wpłynęło aż 1756 skarg na postępowanie policjantów, czyli jeden na dziesięciu funkcjonariuszy miał postępować niezgodnie z regułami. Z danych wynika również, że policjanci dopuszczali się potencjalnego naruszenia przyznanych im uprawnień ponad pięć razy dziennie, co zawarto w rocznym raporcie GSOC.

Wszystkie sprawy rozpatrywane były przez Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich przy An Garda Siochána, ale zaledwie połowa skarg znalazła uzasadnienie w faktach. W związku ze złożonymi do Garda Síochána Ombudsman Commission skargami, wszczęto szereg postępowań dyscyplinujących, a i w kilkunastu przypadkach wyciągnięto daleko idące konsekwencje.

Nie zmienia to jednak faktu, że część skarg i doniesień na irlandzkich policjantów, nie znalazło się w kręgu zainteresowania GSOC, albowiem uznano, iż funkcjonariusze, nie przekroczyli swoich uprawnień i działali zgodnie z nakazem chwili, a podjęte środki, były odpowiednie do zaistniałej sytuacji.

Bogdan Feręc

Źr: Dept. of Justice/Gov.ie

Polska-IE: Udostępnij...
Wzrasta produkcja en
Smycz będzie dłuż
EnglishIrishPolishRussianSpanish
EnglishIrishPolishRussianSpanish