Rośnie ilość osób korzystających z HAP. Zakaz eksmisji powinien być wydłużony

Wzrastające wskaźniki wniosków na przyznanie zasiłku HAP pokazują, że państwo nie radzi sobie z mieszkalnictwem socjalnym.

Senator Labour Party Rebeka Moynihan, która jest rzeczniczką ds. mieszkalnictwa, samorządu lokalnego i dziedzictwa, uważa, że państwo poległo na tym polu, bo ilość wniosków o przyznanie Housing Assistance Payment ustawicznie rośnie, a dzieje się tak od wielu lat. Zależność od HAP pokazuje, że kraj zawodzi w zakresie mieszkalnictwa socjalnego, z czym należy się rozprawić, by przywrócić normalność, dodała.

Senator Rebeka Moynihan zabrała głos po opublikowaniu przez irlandzki urząd statystyczny analizy schematu HAP.

Parlamentarzystka powiedziała:

– Wyniki raportu Central Statistics Office pokazują, że nie radzimy sobie z mieszkalnictwem socjalnym, ponieważ liczba gospodarstw domowych korzystających z HAP, rośnie każdego roku od uruchomienia programu w 2014 r. i do 2019 roku, wyniosła 57 630. Rośnie też odsetek nowych gospodarstw domowych w HAP, kierowanych z ośrodków dla bezdomnych z 3,1% w 2014 r. do 21,1% w 2019 r. Chociaż początkowo HAP wprowadzono, jako płatność awaryjną, rząd od kilku lat opiera się na Housing Assistance Payment, jako głównym dostawcy mieszkań socjalnych i musimy zobaczyć zmianę w tej polityce i w kierunku bezpośredniego budowania mieszkań socjalnych przez władze lokalne. Zbyt wielu najemców jest uwięzionych w błędnym kole między najmami HAP a usługami dla bezdomnych, a to badanie, tylko potwierdza złą sytuację. Wszyscy wiemy, że wiele osób, które znalazły się w warunkach bezdomności, pochodzących z prywatnego sektora najmu, a jest ponownie wypychanych na ten rynek przez system HAP. Osoby pracujące w sektorach najbardziej dotkniętych COVID to także osoby zależne od płatności HAP, więc są to pracownicy handlu detalicznego i hurtowego, które stanowią 19% pracujących najemców z HAP. Na drugim miejscu znalazły się usługi noclegowe i gastronomiczne na poziomie 16%, a najrzadziej spotykane sektory zatrudnienia dla najemców pobierających HAP w 2019 r. to rolnictwo, leśnictwo, rybołówstwo, informacja, komunikacja, administracja publiczna oraz obronność. To pokazuje, że musimy przedłużyć obecny zakaz eksmisji daleko poza początek przyszłego roku, aż będziemy mogli zapewnić odpowiednią podaż mieszkań socjalnych. Chociaż wiadomości o szczepionkach z tego tygodnia są zachęcające, jest prawdopodobne, że Covid pozostanie z nami w perspektywie średnioterminowej i jeśli zakaz eksmisji nie zostanie przedłużony, czeka nas okres eksmisji i infekcji. Zależność kraju od systemu HAP w zakresie mieszkalnictwa pokazuje, że nie radzimy sobie z mieszkalnictwem socjalnym. O ile nie zobaczymy zmiany podejścia tego rządu, liczby HAP będą nadal wymykać się spod kontroli. Musimy dofinansować władze lokalne, aby bezpośrednio budować mieszkania socjalne.

Opr: Bogdan Feręc

Źr: Labour Party

Polska-IE: Udostępnij
Czy tegoroczny urlop
Profesor Mirosław M
EnglishIrishPolishRussian
EnglishIrishPolishRussian