Rośnie ilość ataków na pracowników służby zdrowia

Praca w służbie zdrowia, nie należy do najłatwiejszych, nie tylko ze względu na zakres obowiązków i odpowiedzialność, ale też ze względu na pacjentów, którzy coraz częściej swoje frustracje wyładowują na personelu.

Od stycznia 2018 roku, już prawie 200 osób zatrudnionych w służbie zdrowia, otrzymało specjalne państwowe płatności, a wszystkie z powodu poważnych napaści fizycznych ze strony pacjentów. W tym samym czasie 41 przypadków dotyczyło napaści seksualnych, natomiast inne zakwalifikowano do grupy napaści słownych i czynnych z uszkodzeniem ciała.

Ze wszystkich wniosków, jakie zarejestrowano w roku ubiegłym, 59 skutkowało zakwalifikowaniem do specjalnego podwyższonego programu wsparcia, o co może ubiegać się każdy pracownik służby zdrowia, jeżeli zostanie zaatakowany przez pacjenta w miejscu pracy. Program skonstruowany jest w taki sposób, iż osoba napadnięta w pracy, otrzymuje wynagrodzenie podstawowe, dodatki oraz inne świadczenia, jak w przypadku normalnie wykonywanych obowiązków służbowych. Niekiedy zdarza się, iż może otrzymać też dodatkowe odszkodowanie, niezależne od wniesienia do sądu sprawy cywilnej.

W ubiegłym roku zanotowano też 5% wzrost napaści słownych i fizycznych, co skutkowało prawie 6200 takimi przypadkami. 27 pracowników służby zdrowia zgłosiło przypadki rzekomego molestowania lub innej napaści seksualnej w roku 2018, a w pierwszym półroczu tego roku było już 14 takich zdarzeń.

Organizacje związkowe reprezentujące pracowników służby zdrowia twierdzą, że przypadków napaści na personel medyczny jest znacznie więcej, jednak nie wszystkie są zgłaszane. Związkowcy uważają również, że pracownicy powinni móc skorzystać z programów, odpowiadających im potrzebom, jeżeli w jakikolwiek sposób zostaną zaatakowani w pracy.

Bogdan Feręc

Źr: HSE

Polska-IE
Government must act
Bezrobocie w sierpni
EnglishIrishPolishRussianSpanish
EnglishIrishPolishRussianSpanish