Rodzice niepokoją się powrotem dzieci do szkół

Organizacja charytatywna Barnardos twierdzi, że rodzice w Irlandii, mocno zaniepokojeni są sytuacją związaną z powrotem ich dzieci do szkół, co potwierdzone zostało w badaniach.

Barnardos zapytała rodziców dzieci szkolnych o ich odczucia w kwestii powrotu pociech do szkół, a z analizy wynika, że połowa obawia się wrześniowego powrotu. Co więcej, jeden na ośmiu rodziców stwierdził, że wolałby, aby dziecko pozostało w domu, a naukę kontynuowało online, co jest zdaniem rodziców uczniów szkół podstawowych. Trochę naszej jest w przypadku szkół średnich, bo tu jeden na pięciu rodziców wyraził przekonanie, że ich dziecko mogłoby uczyć się z domu, co zminimalizuje ryzyko zakażenia się koronawirusem.

Rodzice uczniów są jednak przekonani, że dzieci powinny powrócić do szkoły, aby podtrzymać więzi emocjonalne, społeczne, a jest to w ocenie opiekunów korzystne dla psychiki dzieci, co jest ważniejsze, niż korzyści płynące z samego procesu nauczania.

Dyrektor naczelna w Barnardos Suzanne Connolly powiedziała:

– To było naprawdę interesujące, że rodzice przedkładali rozwój emocjonalny i społeczny nad naukę. Powiedzieli nam również, że martwią się, powrotem dzieci do szkół.

Obecnie Barnardos prowadzi coroczne badanie rodziców dzieci szkolnych, a zebrane informacje, posłużą do stworzenia szczegółowego raportu o odczuciach rodziców dzieci szkolnych i o problemach, jakie ich obecnie trapią.

Bogdan Feręc

Źr: Barnardos/The Times

Polska-IE: Udostępnij