Rewitalizacja Północnego Wschodu

Minister ds. Mieszkalnictwa, Samorządów Lokalnych i Dziedzictwa Darragh O’Brien ogłosił przyznanie funduszy w kwocie 35,1 miliona euro na trzy projekty rewitalizacyjne w północno-wschodnim regionie Cavan, Louth i Monaghan. 

Projekty są finansowane w ramach „Call 2” Funduszu Rewitalizacji i Rozwoju Miast (URDF). W ramach URDF częściowo finansowane są projekty mające na celu wzmocnienie obszarów miejskich, aby stały się bardziej atrakcyjnymi miejscami do życia, pracy, odwiedzania i inwestowania. 

Fundusze te otrzymają trzy władze lokalne, które będą realizować te wieloletnie projekty.

Projekty, dla których zatwierdzono wsparcie URDF, to:

  • Projekt regeneracji Abbeylands (Rada Hrabstwa Cavan) – 14,49 mln euro
  • Nicholas Quarter and Backlands Regeneration (Dundalk); (rada hrabstwa Louth) – 7,49 mln euro
  • Dublin Street Regeneration (Monaghan County Council) – 13,11 mln euro

Departament skontaktuje się teraz z władzami lokalnymi w sprawie dalszych kroków dotyczących finansowania. Ogłoszone projekty, uzupełnią istniejącą listę 87 projektów wspieranych przez URDF w całym kraju, na które przeznaczono już prawie 300 mln euro. Szczegóły tymczasowych przydziałów środków na projekty URDF w innych regionach inwestycyjnych Projektu Irlandia 2040, które nie zostały jeszcze ogłoszone, zostaną ogłoszone w nadchodzących tygodniach.

Wszystkie wybrane projekty wspierają „narodowy wynik strategiczny” w ramach krajowych ram planowania w zakresie zwartego wzrostu, będący przedmiotem szczególnego zainteresowania drugiego zaproszenia do składania wniosków w ramach URDF. URDF ma na celu ułatwienie większej części rozwoju mieszkalnego i komercyjnego, wspieranego przez infrastrukturę, usługi i udogodnienia, na istniejących obszarach zabudowanych większych osiedli miejskich.

Minister O’Brien powiedział:

– Fundusze te będą wspierać projekty na północnym wschodzie, które poprawią jakość życia wielu ludzi. Projekty mają na celu uczynienie tych obszarów bardziej atrakcyjnymi miejscami do życia, pracy, odwiedzania i inwestowania. Te trzy projekty koncentrują się na rewitalizacji centrów miast, co jest ważnym priorytetem dla tego rządu, poprzez połączenie prac mających na celu stworzenie przestrzeni publicznych, ośrodków pracy i społeczności oraz prace mające na celu połączenie obszarów miejskich. Uważam, że to finansowanie może być katalizatorem regeneracji, rozwoju i wzrostu. Zapewni również bardzo potrzebny bodziec gospodarczy i tworzenie miejsc pracy w Cavan, Louth i Monaghan, gdy nasza gospodarka wyjdzie z głębi pandemii.

Opr: Bogdan Feręc

Źr: Fianna Fail

Polska-IE: Udostępnij
Wiedzą czego chcą
Irlandia musi przygo
EnglishIrishPolishRussian
EnglishIrishPolishRussian