Revenue sprawdzi wycenę nieruchomości

Wraz z nowymi zasadami i podniesieniem opłat Local Property Tax Revenue rozpocznie akcję kontroli wyceny domów, a o ile okaże się, że wartość jest zaniżona, zażąda wyrównania opłat i nałoży karę w postaci odsetek.

Minister finansów Paschal Donohoe wkrótce prześle do szefów lokalnych oddziałów Revenue pismo, w którym wyznaczy zadanie ścisłego monitorowania wyceny domów, by skontrolować, czy te, nie są celowo zaniżane. O ile okaże się, iż takie przypadki się zdarzają, Revenue będzie miało prawo antydatowania wyceny i skieruje do właściciela nieruchomości wezwanie, by zaległość uregulował. Co ważne, w każdym z takich przypadków, automatycznie nałożona zostanie kara w postaci odsetek, gdyż wcześniej, co zaznaczył minister finansów, państwo polegało na uczciwości obywateli i z ufnością podchodziło do złożonych przez nich deklaracji w zakresie ceny domu, a co się z tym wiąże, wysokości podatku LPT.

Do oceny wartości domu Revenue używać będzie tabel rynkowych, ale co istotne, dla rejonu, w którym znajduje się nieruchomość więc zgodnie z cenami domów w hrabstwach i powiatach.

Zarówno Departament Finansów, jak i Revenue, dają jednak czas na aktualizację wyceny i o ile właściciel nieruchomości sam, przed listopadem tego roku zgłosi się z nową wyceną, obejmującą również okresy poprzednie, zapłaci wyłącznie zaległość, a kara, nie zostanie na niego nałożona.

Revenue będzie miało także prawo zakwestionowania wyceny, o ile ta wykonana została niedbale lub wartość domu podniesiona została bez jego oficjalnej wyceny.

W tej sprawie wypowiedziały się też ugrupowania opozycyjne, które stwierdziły, że zarówno LPT, jak i tak drastyczne środki nadzoru, nie powinny być wprowadzone, a przynajmniej nie do końca tego roku. Wiele osób, co podkreśliło np. Sinn Féin, mocno odczuwa skutki pandemii, a dodatkowe opłaty z tytułu LPT, zwrot niedopłaty lub karne odsetki, z całą pewnością obciążą domowe budżety.

Bogdan Feręc

Źr: Dept. of Finance

Polska-IE: Udostępnij
Czynnikiem blokując
Zapaść zdrowia pub
EnglishIrishPolishRussian
EnglishIrishPolishRussian