Revenue: Podatki za zasiłki zapłacimy w styczniu

Kiedy irlandzki rząd wprowadził zasiłki dla osób, które straciły pracę w wyniku działalności wirusa SARS-CoV-2, ówczesny premier Leo Varadkar zapowiedział, że te, trzeba będzie zwrócić, jak i opłacić podatek za otrzymane wsparcie.

Tak zacznie się dziać niebawem i Revenue poinformowało, że w styczniu, zobaczymy „rachunki”, za covidowe wsparcie, czyli otrzymają je wszyscy, którzy pobierali Pandemic Unemployment Payment (PUP) i Temporary Wage Subsidy Scheme (TWSS). Wcześniej, bo pod koniec tego roku, irlandzki Urząd Skarbowy wyda specjalne oświadczenie, a jednocześnie trafi do nas informacja, jakim wysokim rachunkiem za pobrane zasiłki jesteśmy obciążeni.

Wg Revenue, o ile kwota do zwrócenia nie będzie wysoka, pobrana zostanie jednorazowo, w ciągu jednego roku lub krócej, ale osoby, pobierały zasiłek najdłużej, mogą okres spłat rozłożony na znacznie dłuższy okres. Obecnie nie ma jeszcze wielu informacji w tej sprawie, ponieważ urzędnicy Revenue, dopracowują szczegóły.

Rzecznik Revenue Declan Rigney:

– Wstępny wyciąg na koniec roku zawierał będzie przypuszczalnie wypełnione informacje pokazujące kwotę płatności TWSS i / lub PUP, jeśli takie były, otrzymane przez zainteresowanego pracownika zgodnie z danymi Revenue. Oświadczenie dostarczy również pracownikom wstępnej kalkulacji ich podatku dochodowego i pozycji w USC na 2020 r. oraz wskaże, czy ich sytuacja podatkowa jest zrównoważona, niedopłacona lub nadpłacona za rok. Zainteresowani pracownicy będą mieli wtedy czas na poprawienie swoich danych, jeśli zajdzie taka potrzeba, zadeklarowanie dalszych dochodów i wystąpienie o dodatkowe należne im ulgi podatkowe. Po dokonaniu korekt za pomocą funkcji „Moje konto” – Revenue online, zostanie obliczone ostateczne zobowiązanie za bieżący rok. Pracownicy będą wtedy mogli opłacić w całości lub w części należne kwoty, za pośrednictwem My Account. W przeciwnym razie Revenue ściągnie zobowiązanie bez odsetek, zmniejszając ulgi podatkowe dla pracowników w ciągu czterech lat, aby zminimalizować wszelkie trudności. Redukcja ulg podatkowych rozpocznie się w styczniu 2022 roku. Kwestia potencjalnego zobowiązania podatkowego od płatności TWSS i PUP powstaje, ponieważ generalnie większość podatku dochodowego od pracowników i USC jest potrącana w czasie rzeczywistym przez ich pracodawcę. Jednak biorąc pod uwagę szybkie wprowadzenie środków wsparcia dochodów na początku tego roku w odpowiedzi na nałożenie ograniczeń Covid-19, nie było możliwe wprowadzenie systemu, który pozwoliłby na to. W rezultacie w przypadku niektórych odbiorców należny będzie Revenue podatek dochodowy i USC. 

W ramach EWSS pracodawcy zarejestrowani w programie mogą złożyć wniosek datowany wstecz na 1 lipca. 

Bogdan Feręc

Źr: Revenue

Polska-IE: Udostępnij
Covid-19: Rada zatwi
W ten weekend noce b
EnglishIrishPolishRussian
EnglishIrishPolishRussian