Revenue odbiera dopłaty. Czy to będzie prowadzić do upadku firm?

Irlandzki Urząd Skarbowy zaczął akcję wysyłania powiadomień, iż przedsiębiorstwo, zobowiązane jest do zwrotu pobranych na pracowników dotacji.

Powiadomienia o konieczności zwrotu kwot, kierowane są do przedsiębiorców, którzy nie udowodnili Revenue, że w okresie pandemii i blokady kraju, utracili przynajmniej 25% dochodów. Z danych rządu wynika, że w okresie obowiązywania programów dopłat do wynagrodzeń pracowniczych, z takiej formy wsparcia skorzystało ponad 66 500 zakładów pracy, co przełożyło się na utrzymanie 664 000 etatów.

Jak się jednak okazuje, wiele firm, poprzez swoje działania w czasie blokad, nie wykazało strat na poziomie, który kwalifikuje do pobrania dotacji, co w konsekwencji prowadzi do informacji z Revenue, że pobrane środki pomocowe muszą oddać.

O sprawie Oireachtas poinformowali sami parlamentarzyści, czym wywołali ożywioną dyskusję, a ta chwilami przeradzała się w niezwykle intensywną pyskówkę. Wielu posłów i senatorów sprzeciwia się takiemu postępowaniu i twierdzą, że to zarzynanie irlandzkiej przedsiębiorczości, a i wstęp do fali upadłości, do jakiej przyczyni się rząd wespół z Revenue. Mówi się też, jak senator Sean Kyne, iż to „okrutne i stanie się gwoździem do trumny wielu firm”. Senator dodał, że w wielu przypadkach, straty firm wynosiły 17, 18, a nawet 22 procent, więc były wysokie, ale teraz rząd gra progiem kwalifikowalności, żeby wyrównać swoje straty. Wcześniej, mówił dalej senator Kyne, prognozy mówiły coś całkiem innego i na tej podstawie przedsiębiorstwa ubiegły się o dotacje. Karą dla biznesu jest, dodał senator niezrzeszony, że skoro udało się uniknąć spadku obrotów na poziomie 25%, należy dotacje oddać.

Sean Kyne stwierdził jednocześnie, iż można postąpić w inny sposób, więc nie odbierać pełnej kwoty dotacji, a wyłącznie różnicę pomiędzy realną utratą wpływów a progiem, który wyznaczony był przez rząd. Senator wezwał premiera Martina, aby wraz z ministrem finansów Donohoe, przyjrzeli się tej kwestii z uwagą i podjęli słuszną oraz rozsądną decyzję.

Na te słowa odparował premier Micheál Martin, który powiedział, że jego rząd, „nie ma strategii ani woli, aby odzyskać dochody lub coś w tym stylu. Rząd nie motywuje Revenue do działań w tym zakresie, a prowadzona akcja, jest wyłącznie działaniem kontrolnym”.

Premier dodał, że Urzędy Skarbowe, jako odpowiedzialne za wypłatę dotacji przedsiębiorstwom, muszą wiedzieć, jaka jest skala strat, więc należy skontrolować przedsiębiorstwa i ustalić poziom utraty dochodów. Revenue sprawdza też zgodność złożonych wniosków ze stanem faktycznym i czy pobrane były w zgodzie z przepisami. Premier Martin zapewnił, że o tej sprawie, rozmawiać będzie dzisiaj z ministrem finansów Paschalem Donohoe, który zwrócić się ma do Revenue i ustalić, jakie dokładnie kroki były podejmowane przez urzędników skarbowych i czy wynikały one z ustaw, przede wszystkim tych, dotyczących pomocy państwa w okresie pandemii.

Bogdan Feręc

Źr: Oireachtas TV/Gov.ie

Polska-IE: Udostępnij
Profesor Mirosław M
Do niedzieli i ani d
EnglishIrishPolishRussian
EnglishIrishPolishRussian