Revenue daje ostatnią szansę

Tysiące firm może stracić dostęp do państwowych dotacji, jeżeli nadal postępować będą w sposób, jaki obserwowany jest obecnie.

Z informacji przekazanych przez Revenue wynika, że ponad 4500 firm w kraju, może spotkać się z odmową przekazania im dotacji w formie różnych programów rządowych, a stanie się tak za sprawą opóźnień i braku dokumentacji. Pracownicy Urzędu Skarbowego twierdzą, iż część firm albo rozliczenia przesyła z dużym opóźnieniem, albo nie robi tego w ogóle, co może być podstawą do wstrzymania pomocy państwowej lub wiązać się będzie z cofnięciem takiej dotacji.

Ogółem firmy stracić mogą ponad 40 mln € miesięcznie, ale to nie wszystko, gdyż mogą być pozbawione również dostępu do tzw. magazynu długów Revenue.

Na tym nie koniec informacji płynących z Revenue i urzędnicy skarbowi rozpoczęli właśnie informowanie prawie 70 000 irlandzkich firm, które korzystają z różnych form pomocy państwowej, aby zaktualizowały swoje dane, deklaracje oraz informacje o stanie przedsiębiorstwa, co pozwoli na skuteczne ukierunkowanie pomocy państwa. Dane, których od przedsiębiorców oczekuje Revenue, będą też podstawą do kontynuowania programów pomocowych, a brak aktualizacji, może być potraktowany przez urzędników skarbowych, jako jednostronne wyjście z programu.

Przedsiębiorcy, o ile nadal nie będą przekazywać Revenue rozliczeń i deklaracji podatkowych, mogą narazić się również na inne konsekwencje skarbowe, co łączyć się może ze zwrotem otrzymanych pieniędzy na wsparcie przedsiębiorstw lub nałożeniem kar. Wg Urzędu Skarbowego, 95% firm regularnie składa wymagane przepisami dokumenty, jednak wymienione 4500 przedsiębiorstw z całego kraju, które otrzymuje wsparcie w ramach programów TWSS oraz CRSS, permanentnie spóźnia się z przekazaniem Revenue rozliczeń.

Generalny poborca skarbowy Joe Howley powiedział:

– Kluczowym warunkiem dalszego korzystania przez firmy z programu składowania długów jest składanie wszystkich deklaracji podatkowych w terminie. Dzieje się tak nawet w przypadku, gdy zobowiązanie nie może zostać zapłacone lub gdy, na przykład, zobowiązanie może być zerowe, jeśli firma nie prowadzi obecnie obrotu z powodu ograniczeń Covid-19. Konsekwentne wypełnianie tego pojedynczego zobowiązania oznacza, że ​​firmy mogą pozostać w programie składowania długów, zachować rozliczenie podatkowe i jeśli są uprawnione, nadal mieć dostęp do płatności wsparcia EWSS i CRSS. Bez rozliczenia podatkowego, dostęp do niezbędnego wsparcia płynności, zapewnianego przez programy dotacji, zostanie wycofany.

Bogdan Feręc

Źr: Revenue

Polska-IE - © MATERIAŁ CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM
New road safety rule
Szczepienia znacznie
EnglishIrishPolishRussian
EnglishIrishPolishRussian