Rent freeze for Housing Executive homes in the North

Welcome to The Weekly Digest from Sinn Féin where we bring you a flavour of the work and campaigns that we have been involved in over the course of the week.

Fáilte go hIris Choimriúcháin na Seachtaine ag Sinn Féin ina gcuirfear ar bhur súil blaiseadh den obair agus de na feachtais a bhfuilimid ag plé leo le linn na seachtaine.

The Weekly Digest / Iris Choimriúcháin na Seachtaine

Women Leading a New Ireland

Sinn Féin’s International Women’s Day event will take place on Saturday 5th March, in the Gresham Hotel, Dublin.

The event is titled 'Women Leading A New Ireland’ and is open to all activists. The conference will feature discussion on a variety of themes including 'Breaking the Bias’, 'Thinking Nationally, Acting Locally’ and 'Active Everywhere’. We are looking forward to welcoming a range of speakers from across Ireland.

Register for the event here: https://www.eventbrite.co.uk/e/women-leading-a-new-ireland-iwd2022-tickets-266671320097

Mná chun tosaigh in Éirinn Nua

Beidh Lá Idirnáisiúnta na mBan le Sinn Féin ann Dé Sathairn, 5 Márta, san Óstán Gresham, Baile Átha Cliath.

„Mná chun tosaigh in Éirinn Nua” is teideal don imeacht agus tá fáilte roimh gach gníomhaí. Le linn na comdhála beidh plé ar roinnt téamaí ar nós 'Breaking the Bias’, 'Thinking Nationally, Acting Locally’ agus 'Active Everywhere’. Táimid ag dúil le fáilte a chur roimh réimse de chainteoirí ó gach cearn den tír.

Cláraigh anseo don imeacht: https://www.eventbrite.co.uk/e/women-leading-a-new-ireland-iwd2022-tickets-266671320097

Rent freeze for Housing Executive homes in the North

Sinn Féin Minister Deirdre Hargey has announced a rent freeze for Housing Executive homes.

This will mean no increase in rent for 85,000 homes and money in the pockets of ordinary people and working families.

Watch a short clip from Deirdre here: https://fb.watch/bebLyH2iMc/

Reo cíosanna do thithe na Feidhmeannachta Tithíochta sa Tuaisceart

D’fhógair Aire de chuid Shinn Féin Deirdre Hargey reo cíosanna do thithe na Feidhmeannachta Tithíochta.

Mar gheall air seo ní bheidh ardú cíosa ar 85,000 teach agus cuirfear airgead i bpócaí gnáthdhaoine agus teaghlaigh oibre.

Amharc ar ghearrthóg ó Dheirdre anseo: https://fb.watch/bebLyH2iMc/

Government blocks Sinn Féin motion to prevent Cuckoo Funds from outbidding ordinary people for family homes

Fianna Fáil, Fine Gael and the Green Party this week voted to continue to allow Cuckoo Funds to pay no tax and to outbid ordinary workers and families for homes they so desperately need.

The Government Parties voted down Sinn Féin’s motion to stop investment funds bulk buying family homes.

Speaking on the motion in the Dáil Pearse Doherty said its time to roll-up the red carpet and stop allowing these funds to pay zero tax.

Watch Pearse here: https://fb.watch/bed73mr6yQ/

Cuireann an Rialtas bac ar rún Shinn Féin chun cosc a chur ar Chistí na Cuaiche ceantáil a dhéanamh ar ghnáthdhaoine le haghaidh tithe teaghlaigh

Vótáil Fianna Fáil, Fine Gael agus an Comhaontas Glas an tseachtain seo chun leanúint ar aghaidh le cead a thabhairt do Chistí na Cuaiche gan aon cháin a íoc agus ceantáil a dhéanamh ar ghnáthoibrithe agus gnáthdhaoine le haghaidh tithe a bhfuil géarghá acu leo.

Vótáil Páirtithe an Rialtais in aghaidh rún Shinn Féin chun stop a chur le cistí infheistíochta bulc-cheannach a dhéanamh ar thithe teaghlaigh.

Agus é ag caint ar an rún sa Dáil dúirt Piaras Ó Dochartaigh go bhfuil sé thar am deireadh a chur le haire na huibhe circe a thabhairt do na cistí seo agus gan cead a thabhairt dóibh cáin ar bith a íoc.

Amharc ar Phiaras anseo: https://fb.watch/bed73mr6yQ/

Walk for Unity

Join the Walk for Unity which is taking place across the country on 26th/27th February.

Grab your flags and banners and get walking in your local area.  Please share your photos using the hashtag #Time4Unity

Siúlóid ar son na hAontachta

Bí linn don tSiúlóid ar son na hAontachta a bheidh ag tarlú ar fud na tíre ar an 26/ 27 Feabhra.

Tabhair leat bratacha agus meirgí agus bí ag siúl i do cheantar áitiúil.  Déan do ghrianghraif a roinnt agus úsáid an haischlib #Time4Unity

Government targeting workers and families with hike in Carbon Tax

Incredibly, FF/FG/Greens are targeting workers and families with a hike in carbon tax coming in May while giving banks a cut in levies. That makes no sense. They just don’t get how people are being increasingly hammered by the cost of living. Sinn Féin’s plan would put workers and families first.

Watch Pearse Doherty debating this issue with Green Party Leader Eamon Ryan in the Dáil this week: https://fb.watch/bfhjpNgl98/

Rialtas ag díriú ar oibrithe agus ar theaghlaigh le méadú ar Cháin Charbóin

Is doiligh a chreidiúint go bhfuil FF/FG agus na Glasaigh ag díriú ar oibrithe agus ar theaghlaigh le méadú ar cháin charbóin ag teacht i mí na Bealtaine ach go bhfuil siad ag gearradh siar ar thobhaigh do na bainc. Níl ciall ar bith leis sin. Ní thuigeann siad an buile i ndiaidh buile atá á dhéanamh ar dhaoine maidir le costas maireachtála. Déanfaidh Sinn Féin tosaíocht d’oibrithe agus teaghlaigh.

Féach ar Phiaras Ó Dochartaigh ag plé na ceiste sa Dáil an tseachtain seo le ceannaire an Chomhaontais Ghlais Eamon Ryan: https://fb.watch/bfhjpNgl98/

1,100 people over 75 left on trolleys for more than 24 hours in January

Some 1,100 people over 75 years old left on trollies for over 24 hours in January. Micheál Martin tells us if you pay big bucks to the men in charge you get big results. In spite of making nearly €1 million a year between them, the 3 health bosses are failing to get the job done.

Watch Mary Lou raise this issue with the Taoiseach this week: https://fb.watch/bfhET-3BAr/

1,100 duine thar 75 bliain d’aois fágtha ar thrailithe ar feadh níos faide ná 24 uair an chloig i mí Eanáir

1,100 duine thar 75 bliain d’aois fágtha ar thralaithe ar feadh níos faide ná 24 uair an chloig i mí Eanáir Tá Micheál Martin den tuairim má íocann tú airgead mór le ceannasaithe go mbeidh toradh mór as. In ainneoin go bhfuil siad ag saothrú beagnach €1m sa bhliain eatarthu, níl ag éirí leis na 3 cheannasaí sláinte sa ról atá acu.

Féach ar Mary Lou ag ardú na ceiste seo leis an Taoiseach: https://fb.watch/bfhET-3BAr/

Sinn Féin is the only party committed to delivering change

The Claire Byrne Show on RTÉ One Television had a programme all about Sinn Féin this week in which it invited people such as Eddie Hobbs to examiner our policies.

Speaking on the programme Sinn Féin TD Matt Carthy said „We want to sustain an economy that actually delivers for those that have been left behind.”

The appetite for change is only getting stronger. Sinn Féin is the only party committed to delivering that change. 

Watch Matt Carthy here: https://fb.watch/bflqRF2kHN/

Sinn Fein an t-aon pháirtí atá tiomanta chun athrú a chur i bhfeidhm

Bhí clár faoi Shinn Féin ar an Claire Byrne Show ar RTÉ One an tseachtain seo inar thug sé cuireadh do dhaoine ar nós Eddie Hobbs ár bpolasaithe a scrúdú.

Ag labhairt dó ar an gclár dúirt TD de chuid Shinn Féin Matt Carthy „Táimid ag iarraidh geilleagar a chothú a shásaíonn na daoine atá fágtha ina ndiaidh.”

Is ag dul i neart atá an cíocras le haghaidh athraithe. Sinn Fein an t-aon pháirtí atá tiomanta chun an t-athrú sin a chur i bhfeidhm 

Amharc ar Matt Carthy anseo: https://fb.watch/bflqRF2kHN/

We need a ban on rent increases and one month’s rent back in renters’ pockets

Speaking on RTÉ Television this week Claire Kerrane said there’s no point telling renters to 'wait for supply’ when investment funds are buying up rental properties in bulk. We need a ban on rent increases and one month’s rent back into renters’ pockets

Watch Claire here: https://fb.watch/bflqv5S7EO/

Tá cosc de dhíth ar arduithe cíosa agus luach cíos míosa a chur i bpócaí cíosóirí

Ag labhairt di ar Theilifís RTÉ an tseachtain seo dúirt Claire Kerrane nach bhfuil aon chiall le rá le cíosóirí fanacht le soláthar nuair atá cistí infheistíochta ag bulc-cheannach réadmhaoine ar cíos Tá cosc de dhíth ar arduithe cíosa agus luach cíos míosa a chur i bpócaí cíosóirí

Amharc ar Claire anseo: https://fb.watch/bflqv5S7EO/

© POLSKA-IE: MATERIAŁ CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM.
ZNAJDŹ NAS:
Online Public Meetin
Rafał Otoka-Frącki
EnglishGaeligePolskiУкраїнська
EnglishGaeligePolskiУкраїнська