Renata Bem: kryzysy humanitarne zagrażają postępowi w eliminowaniu małżeństw dzieci

Kolejne konflikty zbrojne rozwijające się w wielu miejscach na świecie, katastrofy naturalne i ekonomiczne konsekwencje kryzysu klimatycznego oraz długofalowe skutki pandemii koronawirusa powodują, że utrzymanie wypracowanego w ostatnich latach spadku liczby dzieci zmuszanych do zawierania małżeństw może okazać się niemożliwe – wskazuje Renata Bem, Dyrektor Generalna UNICEF Polska, komentując raport UNICEF dot. małżeństw nieletnich.

Konflikty zbrojne, takie jak ten rozwijający się od połowy kwietnia w Sudanie, historycznie zawsze wiązały się ze zwiększonym ryzykiem zmuszania dzieci do zawierania małżeństw. Choć w ostatnich latach, w ujęciu globalnym, odsetek takich przypadków spadł, tego typu tragiczne wydarzenia mogą niestety powodować, że ten trend zostanie spowolniony, a w najgorszym razie zatrzymany lub nawet odwrócony. W niektórych regionach dzieje się to już teraz

Renata Bem, Dyrektor Generalna UNICEF Polska

© UNICEFUN0722798Pouget

© UNICEFUN0722798Pouget

Podobne konsekwencje mogą mieć inne kryzysowe zdarzenia, wynikające np. ze skutków zmian klimatycznych czy gospodarczych konsekwencji pandemii. W wielu miejscach na świecie, w sytuacji zagrożenia głodem czy kryzysem wodnym, rodziny znów są skłonne lub zmuszone organizować małżeństwa dzieci, często, aby poprawić swoją kondycję ekonomiczną

Renata Bem

© UNICEFUN0640732Dejongh

© UNICEFUN0640732Dejongh

Wyeliminowanie procederu małżeństw dzieci to jeden z globalnych celów SDG, które powinny zostać osiągnięte do 2030 r. Dane, którymi dysponujemy wskazują jednak, że przy obecnym tempie ograniczania tego zjawiska realizacja tak ambitnego zadania może okazać się niemożliwa

Renata Bem

Dziewczynki wszędzie na świecie powinny cieszyć się dzieciństwem, korzystać z możliwości edukacji i rozwijać się, a nie być zmuszane do małżeństwa, często ze znacznie starszymi partnerami i ze szkodą dla swojego zdrowia fizycznego i psychicznego. Zakończenie praktyki małżeństw dzieci jest obowiązkiem, niezbędnym do zabezpieczenia praw dziewcząt na całym świecie!

Renata Bem

Kluczowe dane z raportu UNICEF Is an End to Child Marriage within Reach? Latest trends and future prospects:

  • Na całym świecie 640 mln dziewczynek i kobiet wyszło za mąż w dzieciństwie.
  • Tylko w 2022 r. doświadczyło tego 12 mln dziewczynek.
  • Jedna trzecia przypadków małżeństw nieletnich odnotowywana jest w Indiach, kolejna rozkłada się na 10 państw: Bangladesz, Chiny, Indonezję, Nigerię, Brazylię, Pakistan, Etiopię, Meksyk, Iran i Egipt.
  • W ciągu ostatnich 10 lat odsetek małżeństw nieletnich zmalał globalnie z 23 do 19 proc. – najwyraźniejsze spadki zanotowały kraje Azji Południowej.
  • W przeciwieństwie do trendu obserwowanego globalnie, w Afryce Subsaharyjskiej przewiduje się wzrost odsetka oraz bezwzględnej liczby przypadków małżeństw dzieci.
  • Zakładając obecne tempo postępów likwidacji tej praktyki, w 2030 r. nadal ponad 9 mln dziewczynek zostanie zmuszone do wyjścia za mąż, a światu brakuje co najmniej 300 lat, aby całkowicie położyć kres małżeństwom dzieci.

UNICEF Polska

© POLSKA-IE: MATERIAŁ CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM.
ZNAJDŹ NAS:
Forum G2 już 18 maj
Otwarcie wystawy CON