Renata Bem: dzieci w Dżeninie wymagają ochrony przed przemocą, tak jak wszędzie indziej na świecie

Według najnowszych doniesień w wyniku starć w Dżeninie na Zachodnim Brzegu Jordanu zginęło co najmniej troje dzieci, a wiele innych zostało rannych. Setki rodzin musiało opuścić swoje domy, a w lokalnym obozie dla uchodźców przerwano dostawy wody i elektryczności. UNICEF jest głęboko zaniepokojony eskalacją przemocy i wzywa do natychmiastowego zaprzestania walk.

UNICEF potępia wszelkie akty przemocy wobec dzieci. Najmłodsi muszą zawsze i wszędzie być chronieni przed różnymi formami zagrożenia ich bezpieczeństwa i życia. Wszystkie strony konfliktów mają obowiązek chronić ludność cywilną – zwłaszcza dzieci – zgodnie z zapisami prawa międzynarodowego oraz prawami człowieka. To dotyczy dzieci w Dżeninie i wszędzie indziej na świecie

Renata Bem, Dyrektor Generalna UNICEF Polska

UNICEF jest zaniepokojony powtarzającymi się aktami przemocy, szczególnie na Zachodnim Brzegu, w tym we Wschodniej Jerozolimie. Od początku 2023 r. zginęło tam 33 dzieci – 27 Palestyńczyków i 6 Izraelczyków. Te wartości są prawie tak wysokie, jak w całym minionym roku, uznawanym za najbardziej śmiertelny dla dzieci na Zachodnim Brzegu od 2004 r.

Niedopuszczalne są tak poważne przypadki naruszenia bezpieczeństwa i praw dzieci. Wzywamy wszystkie strony do zapewnienia dzieciom szczególnej ochrony, respektowania ich prawa do życia i powstrzymania się od stosowania przemocy – bez względu na to, kim lub gdzie są. Położenie kresu powtarzającej się przemocy jest najlepszym sposobem na zapewnienie dzieciom możliwości dorastania w pokoju i bezpieczeństwie

Adele Khodr, Dyrektor Regionalna UNICEF ds. Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej

Źr./Fot. UNICEF Polska 

© POLSKA-IE: MATERIAŁ CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM.
ZNAJDŹ NAS:
Cyfrowe euro będzie
Rośnie odsetek kobi