REKRUTACJA DO SŁUŻBY W POLICJI – DLACZEGO WARTO ZOSTAĆ POLICJANTEM?

Uwaga! Dobór do służby w Policji

Informujemy, że do odwołania wprowadzono możliwość składania przez kandydatów do służby w Policji dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 2 pkt 1 ustawy o Policji, wyłącznie drogą pocztową na adres:

Komenda Wojewódzka Policji w Opolu

Wydział Kadr i Szkolenia

ul. Korfantego 2

45-077 Opole

Jednocześnie informujemy, że w dalszym ciągu, do odwołania, zawieszone są pozostałe czynności przeprowadzane w ramach postępowania kwalifikacyjnego do służby w Policji.

Od stycznia tego roku podanie o przyjęcie do służby można całodobowo złożyć u dyżurnego Komendy Miejskiej Policji w Opolu i dyżurnych komend powiatowych Policji w całym województwie.

Dokumenty można również składać w Wydziale Kadr i Szkolenia KWP w Opolu przy ul. Powolnego 3, pokój numer 5;

  • w poniedziałki – godz. 8.00-16.00
  • wtorki i czwartki – w godz. 9.00-14.00

oraz w komendach powiatowych Policji województwa opolskiego w komórkach kadrowych codziennie w godzinach urzędowania.

Kontakt pod nr telefonu 77 4222150, 77 4222151 lub 77 422 21 58

Służba to nie praca. Nosząc mundur musimy pamiętać, że obowiązują nas pewne normy i wartości. Żeby zostać policjantem trzeba przejść procedurę doboru, która do łatwych nie należy. To między innymi test wiedzy, test sprawności fizycznej, test psychologiczny, rozmowa kwalifikacyjna, ustalenie stanu zdrowia i stopnia zdolności do służby kandydata oraz sprawdzenie poprawności danych w ewidencjach, rejestrach i kartotekach. W nasze szeregi bierzemy najlepszych.

Służba w Policji dla osób, które chcą robić w życiu coś pożytecznego, czuć wyjątkowość swojej profesji i mieć stałość zatrudnienia.*

Policja oferuje:

    – ciekawą, satysfakcjonującą służbę;

    – stabilne, stałe zatrudnienie;

    – wysoki poziom nauczania i zaplecza dydaktycznego w szkołach policyjnych;

– stałe i pewne źródło dochodu;

– wynagrodzenie po szkoleniu podstawowym zawodowym to około 3200 netto + wysługa lat;

– możliwość otrzymywania dodatkowych świadczeń dla uprawnionych (dopłata do wypoczynku, zwrot kosztów dojazdu, ekwiwalent za umundurowanie, nagrody roczne i motywacyjne, mieszkanie służbowe lub równoważnik za jego brak)

    – skrócony staż służby do uzyskania świadczeń emerytalnych (25 lat służby);

    – możliwość doskonalenia zawodowego;

    – możliwość kształcenia się i awansowania zarówno w stopniu jak i na stanowisku;

    – prestiż zatrudnienia;

    – szeroki katalog specjalizacji;

    – wyjątkową rolę społeczną – bycie policjantem to nie tylko zawód, to służba społeczeństwu;

I właśnie dlatego warto zostać Policjantem!

* www.policja.pl

REKRUTACJA DO SŁUŻBY W POLICJI

Polska-IE: Udostępnij...
IceTech Polkowice: P
Premier uczcił pami
EnglishIrishPolishRussianSpanish
EnglishIrishPolishRussianSpanish