Reforma emerytur wciąż w powijakach

Niedawno zaproponowano, aby przemodelować cały system emerytalny w Irlandii, ale od tego czasu, niewiele się zmieniło i urzędnicy, wciąż próbują ustalić przyszłe założenia reformy.

Obecnie mówi się, że emerytury na wyspie, powinny być odzwierciedleniem zarobków z okresu aktywności zawodowej, więc podzielone na kilka grup, co oznacza, że uzależnione zarówno od ilości odprowadzonych składek, jak i ilości oraz wysokości funduszy zgromadzonych na „kontach emerytalnych”. Co ważne, pojawiła się też propozycja, by system emerytalny, doczekał się swojej odrębności, więc powinien być osobną pozycją na odcinkach wypłat, a tam, przesyłane pieniądze, jakie gromadziłby przyszły emeryt.

W tym przypadku mówi się o progach, jakie związane będą z wysokością odprowadzanej minimalnej składki emerytalnej, więc uzależnione będzie to procentowo od wysokości zarobków, ale płatnik, będzie mógł zwiększyć okresowo lub na stałe wysokość składki emerytalnej, o ile uzna, że może sobie na to pozwolić.

Ważne jest również, że system powinien działać automatycznie i być przejrzysty, więc to Revenue zajmie się określeniem poziomu składki emerytalnej, ale ta kwestia, wciąż budzi kontrowersje, bo zablokuje możliwość podniesienia przez płatnika wysokości składki.

Wcześniej mówiło się również, że zmiany systemu emerytalnego w Irlandii, powinny być przygotowane i wejść w życie w 2023 roku, jednak teraz, wydaje się to nierealne, ponieważ zbyt dużo zostało do zrobienia, by przygotować sam system, stworzyć odpowiednie rozwiązania prawne, przyjąć je i rozpocząć fazę reformowania emerytur. Istotne jest też w tym wszystkim to, iż należy przygotować cały sektor wypłaty emerytur na działanie w dwóch postaciach, czyli w okresie przejściowym będą osoby, które wejdą do nowego systemu emerytalnego, ale będą też takie, których emerytury wypłacane będą na starych zasadach. Zaproponowano również, aby w zależności od wieku i stażu pracy, łączyć w niektórych przypadkach oba systemy, aby stopniowo przejść na zmodernizowany system świadczeń emerytalnych. Autorejestracja, to kolejna z propozycji i sami będziemy mogli dodać się do nowego systemu emerytalnego, co proponuje się w zapisach reformy.

Pamiętać należy jednak, że to wszystko są dopiero propozycje i projekty, o których mówią urzędnicy z resortu Ochrony Socjalnej, a która lub które z opcji zostaną wprowadzone, dowiemy się prawdopodobnie, dopiero w przyszłym roku.

Bogdan Feręc

Źr: The Times

© POLSKA-IE: MATERIAŁ CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM.
ZNAJDŹ NAS:
Sektor hotelarski je
Minister musi wyjaś

THE BUTTON FACTORY

 2023-04-18

The Button Factory
Curved St, Temple Bar, Dublin, IRL

 Trasa/Festiwal: European Tour 2023 Spring Edition

Bilety>>>

THE BUTTON FACTORY

 2023-04-18

The Button Factory
Curved St, Temple Bar, Dublin, IRL

 Trasa/Festiwal: European Tour 2023 Spring Edition

Bilety / Tickets >>>

THE BUTTON FACTORY

 2023-04-18

The Button Factory
Curved St, Temple Bar, Dublin, IRL

 Trasa/Festiwal: European Tour 2023 Spring Edition

Bilety>>>

THE BUTTON FACTORY

 2023-04-18

The Button Factory
Curved St, Temple Bar, Dublin, IRL

 Trasa/Festiwal: European Tour 2023 Spring Edition

Bilety / Tickets >>>