Redukcja płacy realnej pozostaje poważnym problemem

Rzeczniczka Partii Pracy ds. praw pracowniczych Marie Sherlock powiedziała, że Irlandia odnotowała najniższy w historii poziom bezrobocia, co nie może wprowadzać rządu w fałszywe poczucie pewności co do warunków pracy w tym kraju.

Senator Sherlock powiedziała:

– Podczas gdy płace nominalne wzrosły w większości sektorów gospodarki, w rzeczywistości zdecydowana większość pracowników doświadcza obniżek płac realnych. W ciągu ostatnich czterech kwartałów płace realne spadły we wszystkich sektorach, z wyjątkiem ICT oraz sektora górnictwa i wydobycia, co spowodowało bardzo poważne problemy dla poziomu życia pracowników o zwykłych dochodach w tym kraju. Rzeczywiście, osoby pracujące w sektorze sztuki, rozrywki i wypoczynku oraz w sektorze wsparcia administracyjnego doświadczyły rzeczywistej obniżki tygodniowego wynagrodzenia. Nawet przy opublikowanym dzisiaj obniżeniu ogólnego poziomu inflacji, inflacja bazowa gwałtownie wzrosła i to najniżej opłacani pracownicy ponoszą największy ciężar tego zjawiska. Płace dla menedżerów i specjalistów wzrosły w zeszłym roku o 5%, podczas gdy pracownicy produkcyjni, transportowi, fizyczni, biurowi, handlowcy i usługowi odnotowali wzrost tygodniowych zarobków tylko o 3%. Dla tych, którzy stoją w obliczu szokującego wzrostu rachunków za artykuły spożywcze i rachunki za media, istnieje ogromna różnica między tygodniowym wzrostem brutto między 70,66 euro dodatkowych otrzymywanych średnio przez menedżerów i specjalistów a 16,83 euro, które przeciętnie otrzymują pracownicy biurowi, sprzedawcy i usługowcy. Przy zyskach korporacji, które w zeszłym roku osiągnęły w Irlandii prawie 300 miliardów euro i wzrosły o 30% w ujęciu rocznym, niektóre firmy w tym kraju zwiększają własne rezerwy gotówkowe i dywidendy kosztem zapewnienia pracownikom możliwości przetrwania kryzysu związanego z kosztami utrzymania, niektóre napędzane przez własne spekulacje firm. Wszystko to wskazuje na bardzo realną potrzebę wspierania przez rząd płac pracowników o niskich i średnich dochodach. Ważne jest, aby krajowa płaca minimalna została podniesiona powyżej inflacji, z korzyścią nie tylko dla 166 000 pracowników otrzymujących płacę minimalną, ale także dla setek tysięcy, którzy zarabiają tuż powyżej niej. Rząd ma natychmiastowy obowiązek dopilnowania, aby obniżka podatku VAT w sektorze hotelarsko-gastronomicznym towarzyszyła warunkom zapewniającym, że pracodawcy przyjdą do stołu w sprawie struktury płac i warunków pracy Wspólnego Komitetu Pracy. Co najważniejsze, rząd musi wykorzystać budżet w wysokości 18,5 miliarda euro, który wyda na zakupach towarów, usług i robót w tym kraju, aby zapewnić, że każdy dostawca płaci godziwą i wynegocjowaną zbiorowo płacę.

Opr: Bogdan Feręc

Źr: Labour Party

Photo by Emil Kalibradov on Unsplash

© POLSKA-IE: MATERIAŁ CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM.
ZNAJDŹ NAS:
Darmowe podręczniki
UNICEF: prawa dzieck