Raporty potwierdzają najgorsze obawy dotyczące wpływu pandemii na dzieci

„Rząd musi działać teraz, aby zapobiec dalszym szkodom”.

Według Jennifer Whitmore, rzeczniczki da. dzieci socjaldemokratów, dwa oddzielne raporty potwierdziły nasze najgorsze obawy dotyczące wpływu pandemii na marginalizowane dzieci.

Posłanka Whitmore wypowiadała się po opublikowaniu Raportu Rocznego Specjalnego Sprawozdawcy Irlandii ds. Ochrony Dzieci oraz publikacji Oceny Wpływu na Prawa Dziecka, dotyczącej wpływu zamykania szkół na dzieci, przez Rzecznika Praw Dziecka.

Jennifer Whitmore stwierdziła:

– Te dwa kluczowe raporty potwierdzają nasze najgorsze obawy dotyczące wpływu pandemii na dzieci. Nie ulega wątpliwości, że zamknięcie szkół miało negatywny wpływ na wszystkie dzieci, podczas gdy nieproporcjonalnie wpłynęło na dzieci znajdujące się w niekorzystnej sytuacji i ich marginalizowane. Zamykanie szkół, przepaść cyfrowa, brak dostępu do kluczowych usług wsparcia, takich jak posiłki szkolne i usługi kierowania dziećmi, miały szkodliwy wpływ na wiele dzieci, w tym na te, które były zmuszane do życia z przemocą domową lub ciągłym ubóstwem podczas długich blokad. Poważne obawy muszą teraz budzić również liczba dzieci żyjących obecnie w ciągłym ubóstwie, biorąc pod uwagę dużą liczbę osób, które straciły pracę podczas pandemii, a także ogromny wzrost kosztów życia. Rząd musiał działać, aby złagodzić rozprzestrzenianie się wirusa w społeczności, ale należało wprowadzić dalsze specjalne środki, aby odizolować najbardziej narażone dzieci przed najgorszymi skutkami pandemii. Jak jasno wynika z rocznego raportu Specjalnego Sprawozdawcy, znaczna liczba dzieci doświadczyła znacznego nadużycia, zaniedbania, traumy lub innych złych skutków, które w przeciwnym razie mogłyby nie mieć miejsca, gdyby pandemia nie miała miejsca. Rząd musi działać teraz, aby zapobiec dalszym szkodom. Musi zapewnić środki, aby zapewnić dzieciom, w nieproporcjonalnym stopniu dotkniętym pandemią, pełne wsparcie w zakresie dostępu do szkół i usług zdrowotnych, w tym zdrowia psychicznego. Szczególną uwagę należy również zwrócić na utworzenie międzyresortowej grupy zadaniowej ds. dzieci, do czego wielokrotnie wzywałam podczas pandemii. Konsekwentne niepowodzenie kolejnych rządów w przeprowadzaniu oceny wpływu na prawa dziecka (CRIA) przed wdrożeniem nowej polityki rządowej lub prawodawstwa musi ulec zmianie. Irlandia ratyfikowała Konwencję ONZ o Prawach Dziecka w 1992 roku, ale niewiarygodne jest to, że państwo nigdy nie używało CRIA do informowania o swoich decyzjach. CRIA powinna znajdować się w centrum procesu decyzyjnego, aby zapewnić, że jest skoncentrowana na dziecku i nie ma niezamierzonych negatywnych konsekwencji dla dzieci wynikających z decyzji rządu.

Opr: Bogdan Feręc

Źr: SocDem

© POLSKA-IE: MATERIAŁ CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM.
ZNAJDŹ NAS:
Bądźmy na bieżąc
Rządowe elastyczne
EnglishGaeligePolskiУкраїнська
Zapraszamy na koncert Dory Goli. Więcej informacji>>>

EnglishGaeligePolskiУкраїнська
Zapraszamy na koncert Dory Goli. Więcej informacji>>>