Raport Zgromadzenia Obywatelskiego musi być przełomowym

– Politycy, z każdej partii, również muszą przestać mówić z obu stron ust –

Raport Zgromadzenia Obywatelskiego w sprawie utraty różnorodności biologicznej musi być przełomowym momentem, który zmusza państwo do podjęcia działań ochronnych, uważa rzeczniczka socjaldemokratów ds. klimatu Jennifer Whitmore.

Posłanka Whitmore powiedziała:

– Raport Zgromadzenia Obywatelskiego jest surowy – ale pełen nadziei. Aby pokazać zakres problemów, przed którymi stoimy – ponad jedna czwarta naszych gatunków ptaków jest zagrożona wyginięciem, a prawie 50% naszych systemów słodkowodnych jest w złym i pogarszającym się stanie. Poprzedni rząd ogłosił stan zagrożenia różnorodności biologicznej w 2019 r., ale nie zrobił nic, aby rozwiązać ten problem. To leseferystyczne podejście przetrwało w tym rządzie, który publikuje plany działania, ale ich nie wdraża ani nie egzekwuje. Warto zauważyć, że wiele nadrzędnych zaleceń zawartych w tym raporcie wzywa państwo do egzekwowania istniejących przepisów, które są rutynowo łamane bez konsekwencji. Jest to akt oskarżenia o niepowodzenie państwa w zapobieganiu powstawaniu w całym kraju pustyń różnorodności biologicznej, które są zagrożone przekształceniem się w endemię. Ten raport zawiera liczne międzysektorowe zalecenia, które należy zastosować. Wyjaśnia, że ​​potrzebne są ambitne cele, skrupulatny nadzór i odpowiednie zasoby. Politycy, z każdej partii, muszą również przestać mówić z obu stron ust. Nie można jednocześnie być orędownikiem naszej niezbędnej różnorodności biologicznej, a jednocześnie popierać praktyki zanieczyszczające środowisko w przemyśle i rolnictwie. Czas na rozwiązanie tego kryzysu jest coraz krótszy – jeśli tego nie zrobimy, przyszłe pokolenia zapłacą wysoką cenę. Ten raport musi być przełomowym momentem, który zmusi państwo do podjęcia natychmiastowych i trwałych działań ochronnych. Nie można pogodzić się z niepowodzeniem.

Opr: Bogdan Feręc

Źr: SocDem

Photo by Tommy Bond on Unsplash

© POLSKA-IE: MATERIAŁ CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM.
ZNAJDŹ NAS:
Radni Fianna Fáil i
Niech mnie piekło p